Caparol Fungitex-W

Caparol Fungitex-W

Lateksowa, satynowo matowa farba do wnętrz. Klasa I odporności na szorowanie na mokro według PN EN 13 300.

Product Details
Kategorie: , , Brand:

About Caparol Fungitex-W

Zastosowanie

Fungitex-W to specjalna farba lateksowa chroniąca powierzchnie przed rozwojem alg, pleśni i grzybów. Przeznaczona przede wszystkim do malowania powierzchni wewnętrznych w pomieszczeniach przemysłowych takich jak: browary, ubojnie, mleczarnie, szpitale, pomieszczenia sanitarne i mieszkalne.

Farba Fungitex-W posiada I klasę odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002 dlatego można ją stosować na powierzchniach które wymagają zmywania i odkażania wodnymi środkami dezynfekcyjnymi.

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną.

Właściwości

  • wodorozcieńczalna, o słabym neutralnym zapachu
  • dyfuzyjna
  • wartość - sd < 0,3 m
  • posiada właściwości konserwujące powłokę
  • łatwa w obróbce
  • odporna na szorowanie i działanie wodnych środków dezynfekcyjnych

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biała.

Fungitex-W można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory o współczynniku jasności ≥70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.


Stopień połysku

Satynowy mat (matowy według PN EN 13 300)

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności według PN EN 13 300:
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniac parametry techniczne farby.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 1

Zdolność krycia

Klasa 2, przy wydajności 7 m2/l tj. ok 140 ml/m2

Granulacja

drobna (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki z grupy PII i PIII / wytrzymałość na ściskanie według PN EN 998-1, co najmniej 2 N/mm2:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

Tynki gipsowe z grupy PIV /  wytrzymałość na ściskanie według PN EN 13279, co najmniej 2 N/mm2:
Zagruntować środkiem HaftGrund EG. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią, przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkami CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone gładkie płyty, powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Całą powierzchnię gruntować środkami HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność a także substancje pylące piaszczące.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem HaftGrund EG.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem HaftGrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol-AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

Drewno i materiały drewnopochodne:
Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack. 

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Przygotowanie podłoża:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zmyć odpowiednim środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Warstwa gruntująca lub pośrednia
Fungitex-W, rozcieńczona maksymalnie 10 % wody.

Warstwa wierzchnia
Fungitex-W, rozcieńczona maksymalnie 5 % wody.

Zużycie

Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne. Grubość nałożonej warstwy ma istotny wpływ na ochronne działanie farby. Dlatego należy zawsze nakładać obfitą i równomierną warstwę farby. Nie należy używać mniejszej ilości farby niż podano w karcie informacyjnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności nie należy stosować materiałów gruntujących na bazie rozpuszczalników. W w/w pomieszczeniach należy wykonać gruntowanie powierzchni materiałami bezrozpuszczalnikowymi np. Haftgrund EG. Przed użytkowaniem pomieszczeń malowanych farbą Fungitex-W należy je wietrzyć przynajmniej przez 3 dni.

Fungitex-W to produkt zawierający specjalne środki zapobiegające rozwojowi pleśni na powłoce. Tak dobrany skład zapewnia długotrwałą, ale tymczasową ochronę, której skuteczność zależy od warunków panujących na danym obiekcie, np. zależy od obciążenia wilgocią itp. Z tego powodu trwałe zapobieganie rozwojowi pleśni nie zawsze może być zagwarantowane przez samą technologię malowania.

Odznaczanie się (widoczność) miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia. Stosowanie środków dezynfekujacych na bazie fenoli może prowadzić do zżółknięcia powierzchni.