Caparol Dupa-grund

Mocno wnikający w podłoże środek gruntujący na bazie rozpuszczalników o działaniu wzmacniającym stare powłoki. Do stosowania na powierzchniach zewnętrznych.

About Caparol Dupa-grund

Zastosowanie

Bezbarwny, środek gruntujący do powierzchni zewnętrznych. Stosowany jest do wstępnej obróbki bardzo zniszczonych podłoży mineralnych, jako podkład zabezpieczający pod powłoki malarskie i tynki, do wzmacniania piaszczących, porowatych powierzchni tynku i betonu oraz zawierających cement zapraw i szpachli Disbocret, do gruntowania powierzchni po mechanicznym usunięciu starych powłok malarskich.

Środek powierzchniowo wzmacnia mocno przylegające, kredujące, stare powłoki malarskie. Środek Dupa-grund odspaja stare, słabo przylegające powłoki, co umożliwia łatwe ich usunięcie. Nie nadaje się do gruntowania podłoży w systemach ociepleń zawierających styropian. 

Właściwości

Wzmacnia stare powłoki, bardzo dobrze wzmacnia podłoże, dobrze wnika w podłoże, dyfuzyjny, odporny na alkalia, bezbarwny po wyschnięciu.

Spoiwo

Żywica sztuczna rozpuszczona w organicznych rozpuszczalnikach.

Wielkość opakowań

5 l, 10 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

około 0,9 g/cm3

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Układ warstw

Na powierzchniach normalnie i słabo chłonnych nakładać w stanie nie rozcieńczonym, na mocno chłonnych powierzchniach nakładać dwukrotnie metodą „mokrym w mokre”. Po nałożeniu warstwa gruntująca nie powinna tworzyć zamkniętej, błyszczącej powłoki.

Zużycie

W zależności od zastosowania, właściwości podłoża a także stopnia rozcieńczenia ok.150-300 ml/m2. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Można stosować także w temperaturach ujemnych pod warunkiem, że podłoże jest suche i nieoblodzone. 

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 24 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Dupa-grund nakładać narzędziami malarskimi odpornymi na działanie rozpuszczalników i dobrze wcierać w podłoże. Natryskiwanie wykonywać odpowiednimi urządzeniami typu airless. Nie używać aparatów pneumatycznych.

Natrysk airless:
kąt natrysku: 60°
dysza: 0,029"
ciśnienie: 50-60 bar

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia myć po użyciu rozpuszczalnikiem nitro lub środkiem do czyszczenia pędzli.

Wskazówka

Przed nakładaniem kolejnych powłok zagruntowane środkiem  Dupa-grund powierzchnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia (min 24 godz. w temp. 20°C; w niższych temperaturach odpowiednio dłużej nawet kilka dni), ponieważ „zamknięty” rozpuszczalnik dyfunduje do wewnątrz co skutkuje powstaniem charakterystycznego dla tego typu środków zapachu. 

Tolerancja na inne materiały:
Nie wolno mieszać i łączyć z innymi materiałami.