Caparol Disbocret 518 Flex-Finish

Caparol Disbocret 518 Flex-Finish

Elastyczna w niskich temperaturach, sieciująca pod wpływem UV, mostkująca rysy i pęknięcia specjalna ochronna farba do betonu. Także na stare warstwy malarskie.

About Caparol Disbocret 518 Flex-Finish

Zastosowanie

Powłoka chroniąca przed wnikaniem szkodliwych substancji i wody. Do stosowania na nowym, starym i naprawionym betonie i żelbecie oraz do mostkowaniadrobnych drobnych rys.

Właściwości

 • mostkuje rysy ≤ 0,3 mm
 • przenosi ruchy rys ≤ 0,1 mm
 • sprawdzona klasa mostkowania rys przy -20ºC i dynamicznym obciążeniu.
 • idealna w nakładaniu.
 • odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • odporna na alkalia
 • odporna na UV
 • dyfuzyjna dla pary wodnej
 • hamuje wnikanie CO2
 • drobna faktura
 • spełnia wymagania EN 1504-2 i DIN V 18026
 • W połączeniu z szpachlówkami DisboCRET® 505 PCC-Feinspachtel, DisboCRET® 510 1K-Acrylat-Feinspachtel und DisboCRET® 519 PCC-Flex-Schlämme als OS 5 a (OS D II) sprawdzona według Instandsetzungsrichtlinie-Richtlinie/ZTV-INGwytycznych

Spoiwo

Dyspersja akrylatu.

Wielkość opakowań

 • Standard: 
  15 l wiadro plastikowe
 • ColorExpress:
  12 l wiadro

Barwa

Biała

Inne kolory na zapytanie.
Możliwość barwienia w systemie ColorExpress wg wzornika kolorystycznego 3 D System.

Odporność koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26:
Spoiwo: Klasa A
Pigmenty: Grupa 1 do 3, w zależności od koloru.

Stopień połysku

Satynowy mat według EN 1062.

Składowanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu powyżej temp. +3ºC. Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi co najmniej 1 rok.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Zawartość składników stałych

ok. 68 % wagowo

Grubość warstwy suchej

ok. 50 µm/100 ml/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

1.500

Opór dyfuzyjny µ (CO2)

250.000

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

ok. 0,45 m (dla warstwy suchej o grubości 300 µm)

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdCO2

ok. 75 m (dla warstwy suchej o grubości 300 µm)

Przepuszczalność wody (wartość - w)

< 0,04 kg/(m2 · h0,5) klasa w3 (niska) według EN 1062

Wymagany stan podłoża

Normalny, ciężki i lekki beton, szpachlówki Dis­bo­­­CRET, tynki mineralne i stare powłoki malarskie. Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio ≥ 1,0 N/mm2, najmniejsza wartość nie może być niższa od 0,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne:
Podłoże musi być nośne, czyste i pozbawione luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Silne zabrudzenia jak mchy lub porosty oraz szkliste powierzchnie mleczka cementowego usunąć np. zmywając wodą z środkiem ciernym. Podłoże musi być wolne od składników przyspieszających korozję (np. chlorków).

Powierzchnie pokryte warstwami malarskimi:
Sprawdzić nośność powłoki. Nienośne i dyspersyjne elastyczne powłoki usunąć odpowiednią metodą np. zmywając wodą ze środkiem ciernym.
Mocno przylegające, nie kredujące powłoki oczyścić np. strumieniem wody lub pary wodnej. Ponieważ w praktyce spotykane są różne rodzaje starych powłok malarskich konieczne jest wykonanie powierzchni próbnej celem sprawdzenia funkcjonalności w układzie.

Ubytki, pory, pęknięcia:
Celem uzyskania równomiernej i wystarczająco grubej warstwy ochronnej po wstępnym przygotowaniu podłoża należy naprawić ubytki, pęknięcia oraz większe nierówności i szorstkości powierzchni przy użyciu odpowiednich do tego celu materiałów systemu Disbocret®.

Rysy:
Rysy powyżej 0,3 mm wykształcać jak fugę.

Przygotowanie materiału

Farba dostarczana jest gotowa do użycia. Przed rozpoczęciem prac dobrze wymieszać. W zależności od sposobu nanoszenia, rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych farbę można rozcieńczyć dodając maks. 5% wody. W wypadku natryskiwania w razie konieczności rozcieńczyć maks. 2% wody.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać.
Agregat typu airless, średnica dyszy: 0,021 – 0,026 cala). Przy natryskiwaniu czyścić często filtry, aby zapobiec ich zatykaniu przez wypełniacze.
Nie nakładać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia, w czasie deszczu, przy silnym wietrze oraz na rozgrzane podłoże. W razie konieczności stosować plandeki ochronne.

Grubość warstwy

Uzyskanie skutecznej warstwy ochronnej wymaga grubości suchej warstwy farby nie mniejszej niż 200 µm. Uzyskanie grubości suchej warstwy ok. 300 µm- zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami sztuki budowlanej możliwe jest tylko poprzez 3-krotne malowanie.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

PodłożeWarstwa gruntująca
Chłonne, mineralne podłoża (również częściowo szpachlowane)CapaSol LF Konzentrat rozcieńczony wodą 
1 : 2
Pełnopowierzchniowe szpachlowanie szpachlówką DisboCRET® 505 PCC-Feinspachtel lub DisboCRET® 510 1K-Acryl-Feinspachtelbez gruntowania
Dobrze przylegające, twarde powłokiCapagrund Universal

Dobrze przylegające warstwy lakiernicze

Disbon 481 2K-EP-Universalprimer

Nie powlekane poziome i skośne powierzchnie mineralne nie mogą mieć pęknięć i mieć odpowiedni spadek. Następnie gruntować środkiem DisboXID 420 i posypać piaskiem kwarcowym DisboADD 942. Na tak zagruntowane, wyschnięte podłoża nakładać jedną warstwę pośrednią i jedną końcową

Zużycie

Ok. 200–250 ml/m2 na warstwę.

Warunki obróbki

Materiału, otoczenia i podłoża:
Min. 5 °C, maks. 40 °C

Czas schnięcia

W temp. 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest pyło- sucha i odporna na opady atmosferyczne po ok. 12 godz., po ok. 24 godz. powłoka nadaje się do nakładania kolejnych warstw.

Wskazówka:

Na zwartych, chłodnych podłożach lub w przypadku wydłużonego procesu wysychania spowodowanego warunkami atmosferycznymi (deszcz, rosa, mgła), mogą wystapić na powierzchni transparentne lub żółtawe, lekko błyszczące przebarwienia. Przebarwienia te można usunąć samodzielnie spłukujac wielokrotnie wodą lub zostaną wypłukane przez padające deszcze. Nie ma to wpływu na jakość wyschniętej powłoki. W przypadku wykonywania bezpośrednio dalszel obróbki powierzchni , należy przebarwienia namoczyć i zmyć oraz następnie wykonać gruntowanie CapaGrund Universal.
Powłoka wykonana w odpowiednich warunkach klimatycznych nie będzie narażona na pojawienie się przebarwień.

Czyszczenie narzędzi

Wodą po użyciu.