Caparol CarbonSpachtel

Caparol CarbonSpachtel

1 – składnikowa, wzmocniona włóknem węglowym, dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania obciążonych warstw zbrojonych grubości 3 mm.

About Caparol CarbonSpachtel

Zastosowanie

Capatect CarbonSpachtel jest gotową do użycia, zbrojoną wewnętrznie włóknem węglowym, wysoce odporną na uderzenia masą szpachlową do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ociepleniowych Capatect Carbon na styropianie. Przeznaczona jest także do renowacji fasad i systemów ociepleniowych na styropianie.

Właściwości

  • Wzmocniona włóknem węglowym
  • Wysoce odporna na uderzenia
  • Zwiększona odporność na przenoszenie naprężeń z podłoża
  • Znakomita urabialność i obróbka
  • Wysycha bez naprężeń
  • Odporna na czynniki atmosferyczne

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Jasny beż.

Składowanie

W miejscu, suchym i chłodnym w tem. >0°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu można przechowywać przez okres 1 roku.

Gęstość

1,6 g/cm3

Przewodność cieplna

0,7 (W/m · K)

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

≤410

Przyczepność

≥ 0,08 MPa

Konsystencja

pasta

Odporność na uderzenia

>20 J przy 3 mm grubości warstwy

Produkt nr.

9814
Uwaga: Stosowanie do produkcji szpachli piasków naturalnych powoduje możliwość powstania różnych odcieni kolorystycznych wyschniętego materiału. Na przylegających do siebie powierzchniach stosować szpachlę jednej szarży produkcyjnej lub mieszać różne szarże przed użyciem. Pracować metodą „mokre do mokrego” aby uniknąć widocznych łączeń. Aby zachować unikalne właściwości wyrobów linii Carbon nie mieszać z innymi wyrobami. Nie stosować na powierzchniach poziomych obciążonych wodą.

Przygotowanie podłoża

Wykonanie warstwy zbrojonej: ewentualne nierówności płyt EPS zeszlifować i usunąć powstały pył.

Renowacja elewacji: Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od luźnych cząstek i substancji rozdzielających. Uszkodzone, odpadające warstwy farb lub tynków dekoracyjnych całkowicie usunąć. „Głuche” tynki skuć a powstałe puste miejsca uzupełnić odpowiednim materiałem (np. tynkiem Caparol Universal). Piaszczące lub pylące tynki mineralne gruntownie do warstwy nośnej oczyścić i zagruntować środkiem Primalon Tiefgrund LF.

Renowacja fasad i systemów ETICS: Powłoka musi być nośna, czysta i wolna od luźnych cząstek i substancji rozdzielających. Uszkodzone, odpadające warstwy tynków dekoracyjnych całkowicie usunąć. Rysy wierzchniej warstwy ETICS lub na fasadzie musi ocenić specjalista. Dopiero wówczas można podjąć decyzję o sposobie dalszego postępowania i możliwości przeprowadzenia renowacji.

Przygotowanie materiału

Capatect CarbonSpachtel jest dostarczana w postaci gotowej do użycia – należy ją tylko krotko przemieszać. Przy ciepłej pogodzie dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości wody celem wyregulowania konsystencji.

Sposób nakładania

Sposób wykonania: Generalnie obowiązują wytyczne wykonawstwa systemów ociepleniowych Capatect.

Wykonanie warstwy zbrojonej: szpachlę nakłada się na płyty ocieplające pacą zębatą (8 x 8 mm) na szerokość pasa siatki, przykłada siatkę z tkaniny szklanej Capatect 650 z 10 cm zakładem i lekko wciska. Następnie, metodą „mokre w mokre” dokłada niewielką ilość szpachli tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna, a grubość  warstwy wyniosła ok. 3 mm. Siatka powinna być umieszczona w połowie grubości warstwy.

Renowacja elewacji: Capatect CarbonSpachtel stosuje się także w ramach systemu renowacyjnego Capatect jako szpachlę fasadową na uszkodzonych tynkach lub systemach ociepleniowych przed nałożeniem nowego tynku dekoracyjnego. Podłoże należy przygotować zgodnie z opisem powyżej, przed rozpoczęciem renowacji systemu ociepleniowego proszę bezwzględnie zasięgnąć opinii naszego doradcy.

Zużycie

Ok. 4,5 kg/m2 przy zalecanej grubości warstwy 3 mm.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania:
Obróbka w temperaturach od +5°C do +30°C (podłoża, materiału lub powietrza), na ostrym słońcu, silnym wietrze, deszczu bez odpowiednich osłon, mgle lub poniżej punktu rosy jest niedopuszczalna. Warunków powyżej należy przestrzegać co najmniej 2 dni po użyciu szpachli. Uważać na nocne przymrozki.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Uszczelnienie budynku

UWAGA:


Zabezpieczyć hydroizolacją w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zawilgocenia i podciągania kapilarnego (patrz rozwiązania detali).