Caparol Capatect SISI Fassadenputz

Caparol Capatect SISI Fassadenputz

Hybrydowy tynk silikatowo-silikonowy.

About Caparol Capatect SISI Fassadenputz

Zastosowanie

Tynk silikatowo-silikonowy nowej generacji, cienkowarstwowy, dekoracyjny, gotowy do użycia. Stosowany jako wyprawa tynkarska w systemie ociepleń w układzie z wełną Capatect MW i ze styropianem Capatect EPS.

Tynków nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.

Właściwości

  • Znakomita przyczepność do podłoża
  • Wysoce hydrofobowy
  • O dużej stabilności – trwałości barwy
  • Przyjazny dla środowiska, o słabym zapachu
  • Odporny na duże obciążenia mechaniczne
  • Z formułą CCC - samoczyszczący, nowa generacja produktów o niespotykanej odporności na zabrudzenia, wykorzystująca: nanotechnologię, fotokatalizę, hydrofobowość kapilarną.
  • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Dane techniczne:
- Przyczepność do podłoża ≥ 0,5 MPa
- Absorpcja wody < 0,15 kg/(m2xh0,5)
- Gęstość: 1,85 g/cm3
- Klasyfikacja ogniowa w systemie Capatect EPS - nierozprzestrzeniający ognia NRO
- Klasyfikacja ogniowa w systemie Capatect MW - A2-s1,d0

Wielkość opakowań

25 kg wiadro

Barwa

Barwienie w systemie ColorExpress. Bazę transparentną stosować wyłącznie po uprzednim zabarwieniu.
UWAGA: kolory o współczynniku jasności < 20 nie nadają się do stosowania w bezspoinowych systemach ociepleń.
Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach, nie jest to jednak wadą produktu. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Opakowania przechowywać szczelnie za­mknięte. Termin przydatności do użycia przy prawidłowym składowaniu  w fabrycznie zamkniętych opakowaniach wynosi  24 miesiące od daty produkcji.

Produkt nr.

Produkt-Nr.StrukturaUziarnienie 
(mm)
Zużycie 
(kg/m2)
Capatect SISI Fassadenputz K10baranek1,01,8
Capatect SISI Fassadenputz K15baranek1,52,3
Capatect SISI Fassadenputz K20baranek2,02,8
Capatect SISI Fassadenputz K30baranek3,03,7

Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, zwarte i wolne od substancji mogących utrudnić przyczepność. Warstwa zbrojona wykonana masą klejowo- szpachlową Capatect 190 oraz inne podłoża mineralne wy­magają gruntowania materiałem Putzgrund 610. Pod wyprawy z tynków barwionych należy gruntować podkładem Putzgrund 610 zabarwionym w kolorze tynku.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych usunąć całkowicie. Nośne powłoki oczyścić. Powierzchnie opanowane przez glony, pleśnie i mchy oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, zdezynfekować środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.

Przygotowanie materiału

Zawartość opakowania wymieszać dokładnie mieszadłem wolnoobrotowym. Możliwe jest regulowanie konsystencji materiału przez rozcieńczenie wodą do maks. 1% przy nakładaniu ręcznym, przy natryskiwaniu do maks. 2%.

Sposób nakładania

Masę nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub odpowiednim agregatem na całą powierzchnię i ściągnąć na grubość ziarna. Strukturę wykonać równomiernie pacą poliuretanową lub z tworzywa sztucznego wykorzystując ciągle ten sam typ narzędzia. Przy natryskiwaniu dobrać odpowiednią dyszę; ciśnienie robocze 0,3-0,4 MPa (3-4 bar). Zważać na równomierne nakładanie materiału i unikać powstawania widocznych styków pasm roboczych. Możliwe jest powstawanie odchyłek w wartościach zużycia jednostkowego, które mogą być spowodowane warunkami podłoża lub wykonawstwa.

Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac.

Capatect SISI Fassadenputz nie nadaje się do stosowania na poziomych płaszczyznach obciążonych działaniem wody.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Przed nałożeniem tynku, podłoże gruntować środkiem Putzgrund 610 zabarwionym na kolor tynku.

Warunki obróbki

Nakładać metodą "mokrym w mokre”, unikać powstawania styków pasm roboczych. Nie nakładać przy bezpośrednim na­słonecznieniu, silnym wietrze, czy wysokiej wilgotności powietrza. Podczas nakładania i schnięcia temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinna wynosić min. +5°C i maks. +30°C. Świeża nałożona masa nie może być wystawiona na bezpośrednie oddziaływanie opadów. Przy normalnych warunkach pogodowych wyprawa jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godz., wyschnięta i związana po 2-3 dniach. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

wodą natychmiast po użyciu.