Caparol Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht

Caparol Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht

Mineralna sucha zaprawa do mocowania płyt termoizolacyjnych i tworzenia warstw zbrojonych.

About Caparol Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht

Zastosowanie

Mineralna lekka zaprawa CS II według EN 998-1 do przyklejania płyt termoizolacyjnych i wykonywania warstw zbrojonych  w obrębie systemów "Capatect WDVS B” (ETA-10/0160) oraz "Capatect WDVS A” (ETA-10/0436) .
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht można stosować do wykonywania warstwy zbrojonej pod tynkiem Capatect-Edelkratzputz K40.
Przystosowana do wykonywania warstw o grubości od 5–10 mm.

Właściwości

 • „Niepalna" bądź. „trudnozapalna" w obrębie odpowiedniego systemu "Capatect WDVS"
 • Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa według DIN V 18550-1
 • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
 • Wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne
 • Możliwość dużego obciążenia mechanicznego
 • Możliwość obróbki maszynowej.
 • Stateczna konsystencja (nie spływa)
 • Długi czas gotowości do obróbki.
 • Przyjazna dla środowiska
 • Spoiwo mineralne z dodatkami uplastyczniającymi
 • Dodatek substancji uszlachetniających w celu zwiększenia hydrofobizacji, łatwej obróbki i poprawy przyczepności.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg, 1,0 t BigBag,  5,0 t silos.

Barwa

Biel naturalna.

Składowanie

W suchym, chłodnym miejscu, powyżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Kontenery lub silosy w okresie długich przerw technologicznych (okres zimowy) całkowicie opróżnić. Okres przechowywania do 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

Przewodność cieplna

0,27 W/m•K

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

µ ≤ 10 wg EN 998-1

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

sd: ok. 0,04 m wg EN ISO 7783

Wytrzymałość na ściskanie

Klasa CS II wg EN 998-1

Gęstość związanej zaprawy

ok. 1,0 g/cm³ wg EN 998-1

Reakcja na ogień

A2-s1, d0 wg EN 13501

Spoiwo

Spoiwo mineralne wg EN 197-1 oraz EN 459-1

Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody

ok. 0,18 kg/(m2 · h0,5) wg DIN 52617

Produkt nr.

133

W razie konieczności, w celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi w czasie fazy schnięcia zawiesić plandeki ochronne na rusztowaniach.

Przygotowanie podłoża

Mur, beton oraz dobrze przylegające powłoki nośne powinny być czyste, suche i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do smarowania deskowań) oraz nadmiar zaprawy.

Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miarę możliwości całkowicie usunąć. Odchodzący tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować. Silnie chłonne, piaszczące lub pylące powierzchnie należy oczyścić do warstw zwartych i zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111.

Przygotowanie materiału

Masę Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht można przygotować za pomocą typowych mieszarek lub ręcznie. Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym niskoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 5 min.  i ponownie krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody.

Zapotrzebowanie na wodę: ok. 8-9 l na worek 25 kg.

W zależności od warunków atmosferycznych czas przydatności materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz., w przypadku maszynowej obróbki wynosi maksymalnie 60 minut. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.

Zużycie

Klejenie:
ok. 4,0–5,0 kg/m2--- metoda obwiedniowo-punktowa

Szpachlowanie wyrównawcze:
ok. 1,5–2,0 kg/m2

Warstwa zbrojona:
ok. 1,1 kg/m2     na 1 mm grubości warstwy, co odpowiada zużyciu ok. 5,5 kg/m2 przy 5mm grubości warstwy
Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Szpachlowania nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres ok. 48 godzin od momentu nałożenia masy klejowo-szpachlowej.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%, warstwa zbrojona z siatką wzmacniającą jest powierzchniowo sucha po 24 godzinach. Czas schnięcia wynosi mm grubości warstwy na jeden dzień. 

Masa klejowo-szpachlowa Capatect 133 Leicht wiąże w procesie hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny tzn. przez odparowanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Przykładowe wyposażenie maszynowe

Ważne!
Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta maszyny!

Urządzenie natryskowe:
Dysza Ø 10 mm
Przed regularnym użyciem należy przepłukać zgodnie z zaleceniami!

Warstwa zbrojona

(Nakładana ręcznie lub maszynowo)
Po założeniu narożników w ościeżach okiennych i na inne krawędzie oraz wzmocnień z siatki w narożach otworów nanieść masę podkładową na płyty izolacyjne pasem o szerokości odpowiadającej szerokości siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego Capatect-Gewebe 650/110, na ok. 10 cm zakładkę.
Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni. Należy zwrócić uwagę, aby siatka wzmacniająca osadzona była w przybliżeniu w 1/3 grubości licząc od zewnętrznej powierzchni warstwy zbrojącej. Całkowita grubośćć warstwy powinna wynosić 5 - 10 mm.

W przypadku zbrojenia płyt z wełny mineralnej, zaleca się wykonanie szpachlowania wyrównawczego celem poziomowania powierzchni.

Jeżeli na powierzchnię warstwy zbrojącej planuje się nałożenie tynku drapanego Capatect-Edelkratzputz K40, należy wykonać warstwę o grubości 8 mm. Wilgotną jeszcze powierzchnię masy należy poziomo przeczesać przy użyciu pacy zębatej o wielkości zębów 6 mm.

Klejenie płyt izolujących

Metoda obwiedniowo-punktowa:
Masą klejowo-szpachlową nałożyć na tylną stronę płyty metodą obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 3 owalne placki wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu oraz grubość warstwy zależy od nierówności podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu płyty z klejem była  ≥ 40%.

Klejenie na całej powierzchni (wstępnie zatarta wełna mineralna- lamela):
Masę klejowo-szpachlową nanieść na płytę na grubośc ok. 10 mm (ręcznie lub natryskiem). Bezpośrednio przed przyklejeniem płyty przeczesać zaprawę pacą zębatą (szerokość i głębokość zębów zależy od rodzaju podłoża). Natychmiast płytę docisnąć do ściany ruchem lekko przesuwnym, tak aby powierzchnia kontaktu płyty ze ścianą oraz płytami sąsiednimi była jak najlepsza.