Caparol Capatect GUP FL 200

Caparol Capatect GUP FL 200

Lekki wapienno-cementowy, podkładowy, wzmocniony włóknami tynk do wszystkich typowych podłoży murowych, wewnątrz i na zewnątrz.

About Caparol Capatect GUP FL 200

Zastosowanie

Mineralny lekki tynk (LW) kategorii CS II zgodnie z EN 998-1. Wzmocniony włóknami, zawiera dodatek lekkiego wypełniacza EPS. Zalecany do murów o wysokiej izolacyjności, np. cegły poryzowane, bloczki z betonu lekkiego, bloczki Bisotherm, Liapor i gazobeton do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Nie nadaje się do strefy cokołowej.

Właściwości

  • Zawiera włókna oraz dodatek granulek styropianowych EPS
  • Możliwość dalszej obróbki wszystkimi tynkami strukturalnymi Capatect
  • Dobra przyczepność na wszystkich mineralnych podłożach
  • Specjalnie dostosowany do właściwości muru o wysokiej izolacyjności
  • Bardzo duża wydajność
  • Niskie naprężenia wewnętrzne
  • Aplikacja maszynowa lub ręczna

Wielkość opakowań

20 kg worek

Barwa

szara

Składowanie

W chłodnym i suchym miejscu chronić przed wilgocią.
Okres trwałości w oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 9 miesięcy.

Dane Techniczne

  • Kategoria zaprawy:                                CS II według EN 998-1 i P II według DIN 18550-1
  • Wytrzymałość na ściskanie:                     ok. 2,5 N/mm2 według EN 1015-11

Przewodność cieplna

λ10 dry ≤ 0,25 W/(mK) dla P= 50 % wg EN 1745
λ10 dry ≤ 0,27 W/(mK) dla P= 90 % wg EN 1745

Opór dyfuzyjny µH2O

≤ 20 według EN 1015-19

Gęstość objętościowa

ok. 0,95 g/cm³ według EN 1015-10 (sucha zaprawa)

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

ok. 1,1 N/mm2 według EN 1015-11

Przyczepność

≥ 0,08 N/mm2 według EN 1015-12

Reakcja na ogień

Klasa A1 według EN 13501-1

Spoiwo

mineralne spoiwo według EN 197-1 i
DIN 459-2 oraz dodatki według EN 13139

Dynamiczny moduł sprężystości podłużnej

ok. 2.500 N/mm2

Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody

W2 według EN 998-1 i
c ≤ 0,20 kg/(m2min0,5) według EN 1015-18

Produkty uzupełniające

Capatect GUP SLP 201

Produkt nr.

200

Przygotowanie podłoża

Należy okleić parapety i elementy dodatkowe. Dokładnie przykryć szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, powierzchnie lakierowane, szkliwione i anodowane. 

Wszystkie podłoża muszą być nośne, równe (DIN 18202), czyste i wolne od resztek zmniejszających przyczepność. W przypadku wysokich temperatur i wiatru należy wstępnie zwilżyć podłoże.

Suchy gazobeton należy zawsze wstępnie zwilżyć.

Podłoże powinno być matowo wilgotne.


Gładkie lub słabo chłonne mury lub podłoża betonowe należy wstępnie zagruntować środkiem poprawiającym przyczepność lub zastosować obrzutkę.

Zawilgocone ściany należy wcześniej wysuszyć.

Przygotowanie materiału

20 kg materiału (jeden worek) wymieszać z ok. 6,7 l wody.
Mieszanie odbywa się za pomocą standardowych agregatów tynkarskich, mieszarek elektrycznych lub mieszalników.

Sposób nakładania

Wykonanie warstwy tynku:

Capatect GUP FL 200 nakładać maszynowo lub ręcznie kielnią i pacą ze stali nierdzewnej na żądaną grubość tynku i wyrównać.

Jeśli konieczne należy uszorstnić specjalną pacą kratową do szlifowania wszelkie zeszkliwione oraz uszorstnianie  powierzchni jest możliwe najwcześniej po 24 godzinach. Na tak przygotowaną powierzchnie należy nanieść odpowiedni grunt poprawiający przyczepność i dopasowany do faktury tynku.

W przypadku powierzchni nieuszkodzonych nie jest bezwzględnie konieczne zagruntownie podkładem poprawiającym przyczepność pomiędzy warstwą podkłądową a tynkiem strukturalnym.

W przypadku nakładania dwóch warstw, pierwszą warstwę należy przeczesać na szorstko.

Wzmocnienie tynku lub zastosowanie dodatkowych warstw zbrojonych:

1. Zbrojenie częściowe na podłożu
W przypadkach, gdy zbrojenie systemu tynkowania nie ma być przeprowadzane na całej powierzchni elewacji, ale tylko na niewielkich fragmentach, np. przy skrzynkach rolet, narożnikach okiennych/drzwiowych, krawędziach sufitu, mieszanych rodzajach muru i tym podobnych, zaleca się częściowe wzmocnienie powierzchni np. poprzez zastosowanie Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M lub Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 z zatopioną siatką Capatect Gewebe 650.

2. Pełnopowierzchniowe zatapianie siatki z dodatkową warstwą zbrojoną.

Alternatywnie do zbrojenia częściowego można wykonać pełnopowierzchniową warstwę z np. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 lub Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT z zatopioną siatką Capatect Gewebe 650 auszuführen.


3. Szczególne wymagania wymagaja zastosowania dodatkowej warstwy zbrojonej.

a) Szczególne wymagania dla warstwy tynku:
W miejscach silnie narażonych na działanie czynników zewnętrznych, w przypadku stosowania kolorów o HBW<30 lub dla tynków wierzchnich o uziarnieniu < 2 mm konieczne jest wykonanie warstwy zbrojonej z np. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 lub Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT z zatopioną siatką Capatect Gewebe 650.

Siatkę układać z zakładem co najmniej 10 cm. W obszarach narożnych w otworach zastosować dodatkowe zbrojenie diagonalne Capatect Diagonalarmierung 651.

W przypadku stosowania tynków drapanych jako tynki wierzchnie stosować Capatect GUP FL 200 zaciągany poziomo faliście pacą zębatą 8 mm.

b) Płytki okładzinowe Meldorfer®:
Jeżeli powierzchnie mają być płytkami okładzinowymi Meldorfer®, na tynk podkładowy nakłada się całopowierzchniową warstwę zbrojona z siatką. Pomiędzy warstwą tynku a następującym po niej pokryciem zaleca się naniesienie środka zwiększającego przyczepność, np. CapaGrund Universal. Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080 stosuje się jako zaprawę podkładową.

Pozostałe wskazówki:

Ze względu na zawartość organicznego lekkiego dodatku tynk Capatect GUP FL 200 nie może być stosowany samodzielnie bez dodatkowej wykończeniowej warstwy wierzchniej. Stosowanie produktów zawierających rozpuszczalniki nie jest możliwe.

Zastosowanie szyny narożnikowej:
Dopasowaną do grubości warstwy szynę narożnikową np. Capatect Gewebe Eckschiene Y-Form 658 należy ułożyć na  Capatect GUP FL 200. Dalsze informacje można znaleźć w obowiązujących specjalnych informacjach dotyczących akcesoriów.

Produktu do cokołu:
W zależności od podłoża można zastosować np. Capatect GUP SLP 201, Capatect GUP SockelFix 211 lub Capatect ArmaReno Sockel.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Minimalna grubość warstwy:
- jednowarstwowo:   co najmniej. 15 - maks. 20 mm
- dwuwarstwowo: maks. 40 mm

Zużycie

ok. 0,9 kg/m2 i 1 mm grubości warstwy
Te dane dotyczące zużycia są przybliżone. Należy wziąć pod uwagę odchylenia zależne od obiektu lub związane z aplikacją.

Warunki obróbki

Podczas fazy nakładania i schnięcia temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C i wyższa niż +30 °C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, mgle lub wysokiej wilgotności powietrza. Chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

Należy wziąć pod uwagę zależności od temperatury, grubości warstwy i wilgotności względnej.

Czas schnięcia

ok. 1 dzień/mm grubości warstwy
Zależy od temperatury, grubości warstwy i wilgotności względnej powietrza.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Przykładowe wyposażenie maszynowe

PFT pompa mieszająca G4
kołnież ślimakowy: D6-3
przenośnik ślimakowy: D6-3
węże do zapraw: Ø 25 mm, Ø 35 mm
szerokość podawania mokrej zaprawy: do 20 m, do 30 m