Caparol Capatect-Edelkratzputz K 40

Caparol Capatect-Edelkratzputz K 40

Tynk mineralny na bazie cementowo wapiennej.

About Caparol Capatect-Edelkratzputz K 40

Zastosowanie

Mineralny tynk wierzchni.
Do stosowania jako warstwa końcowa w systemach ociepleń "Capatect WDVS B" (ETA-10/0160) i "Capatect WDVS A" (ETA-10/0436) oraz na tynkach podkładowych z grupy PII + III według DIN V 18550

Właściwości

  • Niepalny w systemie z płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej bądź trudno palny w systemie z płytami termoizolacyjnymi ze styropianu
  • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
  • Wykazuje niskie naprężenia wewnętrzne.
  • Przyjazny dlaśrodowiska
  • Odporny na duże obciążenia mechaniczne.
  • Łatwy w obróbce maszynowej
  • Zawiera  wapno hydraulicznie wiążące oraz spoiwa mineralne wg DIN 1060 i DIN 1164.
  • Odpowiednio dobrana kombinacja światłotrwałych barwników, wypełniaczy i granulatów wg DIN 53 237 oraz dodatki mineralne.
  • Zawiera dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji i poprawy przyczepności.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Biel naturalna z dodatkiem miki.
Inne kolory na zapytanie.

Stopień połysku

Mineralny matowy.

Składowanie

W suchym, chłodnym miejscu, pwyżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno.
Okres przechowywania ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

µ = 10

Wytrzymałość na ściskanie

wg DIN EN 826: > 1,5 N/mm2

Gęstość związanej zaprawy

ca. 1,5 kg/dm3

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

wg DIN EN 826: > 0,6 N/mm2

Współczynnik nasiąkliwości wodą

w < 0,5 kg/(m2 · h0,5) wg DIN EN 1062

Konsystencja

sucha zaprawa

Struktura, faktura

Struktura szlachetnego tynku drapanego o wielkości ziarna ok. 4 mm.

Produkt nr.

148

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Nowe tynki podkładowe powinny być przeczesane grzebieniem do tynku w kierunku poziomym oraz powinny być związane i suche.

W przypadku stosowania na systemach ociepleń warstwa zbrojona wykonana z Capatect-Armierungsputz 133, powinna być "przeczesana" grzebieniem w kierunku poziomym oraz powinna być związana i sucha. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 1 dzień na mm warstwy w zależności od warunków atmosferycznych.
W zależności od temperatury i chłonności należy zagruntować podłoże środkiem Sylitol Konzentrat 111.

Sposób nakładania

Mokrą zaprawę nakładać ręcznie lub natryskiwać odpowiednimi aparatami natryskowymi i równomiernie ściągnąć na grubość warstwy ≥ 14 mm.
Po odpowiednim stwardnieniu powierzchni należy ją zeskrobać przy pomocy pacy zębatej do tynków drapanych. Podczas drapania tynku ziarna muszą odskakiwać, a nie przyczepiać się do pacy. Min. grubość warstwy musi wynosić przynajmniej 10 mm.

Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, aby uzyskać jednorodną powierzchni i uniknąć indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby.
Ze względu na użycie wypełniaczy i dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Produkty posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą.

Zużycie

Ok. 18 kg suchej zaprawy na m2  w przypadku nanoszonej warstwy o grubości 14 mm i grubości końcowej ok. 10 mm.

Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu.Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godz. Po ok. 7 dniach warstwa jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia.
Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie produktu

Capatect Edelkratzputz może być nakładany maszynowo przy użyciu agregatów tynkarskich lub betoniarki o pracy ciągłej (pompy tłokowe, pompy ślimakowe, pompy mieszające) odpowiednio wyposażone do pracy z tynkiem drapanym. W przypadku ręcznego nakładania zaprawę można rozmieszać przy użyciu betoniarki lub wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego. Całość rozrobić do jednolitej pozbawionej grudek masy. Czas mieszania ok. 3 - 4 min. Przestrzegać jednakowego czasu mieszania ponieważ stała konsystencja zaprawy ma wpływ na prawidłowy wygląd tynku po związaniu. Ilość wody potrzebna do rozrobienia 25 kg zaprawy wynosi 6 – 6,5 l.

Przykładowe wyposażenie maszynowe

Agregat tynkarski PFT G4,
ślimak/płaszcz D8-1,5 
Wąż - średnica wew. Ø 35 mm
Maksymalna odległość podawania - 30 m
Dysza do tynków: 16 mm

Wskazówka:
Praktyczne zużycie wody - szczególnie wprzypadku tynków barwionych może ulegać odchyleniom. Na każdy worek należy używać taką samą ilość wody, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić różnice w strukturze lub barwie tynku.