Caparol Capatect CarboPor Strukturputz

Caparol Capatect CarboPor Strukturputz

Dekoracyjne, wzmocnione włóknem węglowym tynki typu „baranek” o uziarnieniu 1,0; 1,5; 2,0 i 3,0 mm.

About Caparol Capatect CarboPor Strukturputz

Zastosowanie

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy o fakturze „baranka” do wykonywania warstw wierzchnich systemów ociepleniowych Capatect Carbon, Capatect Classic i tynków renowacyjnych.

Właściwości

Tynki CarboPor są znakomicie paro-przepuszczalne, wzmocnione włóknem węglowym i posiadają wyjątkowy efekt perlenia spływającej wody. Fotokatalityczne działanie zapewnia aktywny efekt samooczyszczania i podwyższoną ochronę  przed rozwojem mikroorganizmów (algi i grzyby). Zależnie od przyjętej techniki zacierania i wybranego uziarnienia umożliwiają uzyskanie różnorodnych faktur powierzchni.

Spoiwo

Nano- cząsteczki silnie hydrofobowego Silacrylu.

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Baza: biały

Barwienie tynku:
Samodzielnie: dodawać do 3% barwnika Alpinacolor lub AVA Amphibolin Voll- und Abtönfarben.
Możliwość barwienia w systemie fabrycznym i maszynowym Color Express.

Składowanie

W chłodnym, suchym, zabezpieczonym od mrozu miejscu. W oryginalnie zamkniętym fabrycznym opakowaniu przechowywać do 1 roku od daty produkcji.

Dane Techniczne

Wodochłonność: EN 1062-3: ≤ 0,05 [kg/(m2/h0,5)] (W3)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ:  EN ISO 7783: ok. 65 ( V1)
Przewodność cieplna: λ10,dry EN 1745: 1,09 W/(m.K) wartość tabelaryczna (P=50 %)
Reakcja na ogień: Euroklasa A2

Wymagany stan podłoża

Podłoża muszą być czyste, wolne od substancji rozdzielających i suche.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P II i P III: zależnie od warunków atmosferycznych pozostawić na 2 – 4 tygodnie do pełnego wyschnięcia bez pokrywania żadnymi powłokami. Usunąć części pylące, piaszczące lub ewentualnie zeszkliwione.

Stare, nośne tynki wapienne, wapienno cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P II i P III: oczyścić mocno szczotkując lub zmyć wodą pod ciśnieniem.

Porosty mikroorganizmów (mchy, grzyby, algi): usunąć mechanicznie i zastosować środki biobójcze. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Tynki piaszczące: szczotkować na sucho i dokładnie zmyć. Zagruntować środkiem CarboSol Grund.

Stare powłoki farb mineralnych i dyspersyjnych: dobrze przylegające, nie zwietrzałe oczyścić na sucho lub na mokro. Słabo przylegające, zwietrzałe zeszlifować, zeskrobać, wyługować lub zmyć wodą pod ciśnieniem.

Miejsca naprawiane: naprawiając rysy lub uzupełniając uszkodzone fragmenty stosować zaprawy tynkarskie zbliżone wytrzymałością i fakturą do starego tynku. Poczekać do pełnego wyschnięcia naprawionych miejsc.

Sposób nakładania

Tynki CarbPor nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i jeszcze w mokrym stanie nadać fakturę pacą z tworzywa lub ze stali nierdzewnej. Celem uniknięcia widocznych łączeń zapewnić odpowiednią liczbę pracowników na każdym pomoście roboczym oraz nakładać i zacierać „mokre w mokre”.

Narzędzia: paca ze stali nierdzewnej i z tworzywa sztucznego.

Rozcieńczenie

W razie konieczności dodać do 3% czystej wody celem uzyskania konsystencji roboczej.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Jako warstwę gruntującą zastosować środek Putzgrund 610 w odcieniu zbliżonym do koloru tynku. Po ok. 12 godzinach nakładać tynk CarboPor.

Zużycie

Capatect CarboPor 10 (1,0 mm):  ok. 1,8 kg/m2
Capatect CarboPor 15 (1,5 mm):  ok. 2,3 kg/m2
Capatect CarboPor 20 (2,0 mm):  ok. 2,8 kg/m2
Capatect CarboPor 30 (3,0 mm):  ok. 4,0 kg/m2

Podane zużycia mają charakter orientacyjny, zależny od właściwości podłoża oraz metody nakładania i zacierania tynku. Dokładne dane można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
Obróbka w temperaturach poniżej  +5°C (podłoża, materiału lub powietrza), na ostrym słońcu, silnym wietrze, deszczu bez odpowiednich osłon, mgle lub poniżej punktu rosy jest niedopuszczalna. Powyższych warunków należy przestrzegać co najmniej 2 dni po wykonaniu tynku. Uważać na nocne przymrozki.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65 % względnej wilgotności powietrza tynk wysycha po ok. 24 godzinach, a po 2 – 3 dniach jest w pełni obciążalny. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza odpowiednio wydłużają te czasy.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wodą.

Wskazówka

Uwagi szczególne: należy zauważyć, iż zróżnicowana chłonność podłoża, jego rodzaj i faktura, warunki schnięcia i rodzaj oświetlenia oraz stosowanie do produkcji surowców naturalnych może być przyczyną powstania nieznacznych różnic odcieni kolorystycznych, rys włoskowatych lub punktowych nakłuć. Z tych powodów może okazać się nieodzowne malowanie egalizujące farbami fasadowymi CarboSol. Reklamacje różnic odcieni wywołane powodami w/w nie będą przyjmowane lub uznawane. Chronić przed deszczem stosując odpowiednie plandeki. Zalecamy stosować siatki na rusztowaniowe jako ochrona przed słońcem i wiatrem. Nie stosować tynku na poziomych, obciążonych wodą powierzchniach. Podłoża silnie chłonne, zwietrzałe lub uprzednio ługowane zagruntować środkiem CarboSol Grund (zużycie ok. 200 - 500 g/m2). Osłonić przed zachlapaniem powierzchnie nie tynkowane, w szczególności szklane i ceramiczne, klinkier, kamień naturalny i metal. Odpryski i zachlapania niezwłocznie zmywać wodą nie dopuszczając do zaschnięcia.