Caparol Capatect CarboPor-Easy

Caparol Capatect CarboPor-Easy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy o fakturze zbliżonej do „baranka” do wykonywania warstw wierzchnich systemów ociepleniowych Capatect i tynków renowacyjnych.

About Caparol Capatect CarboPor-Easy

Zastosowanie

Tynki Capatect CarboPor-Easy są wysoce paro-przepuszczalne, wzmocnione włóknem węglowym i mają wyraźny efekt perlenia. Efekt fotokatalityczny Capatect CarboPor-Easy zapewnia aktywny efekt samooczyszczania i zwiększoną ochronę tynku przed pierwotnym zakażeniem mikroorganizmami (glony i grzyby).
W zależności od technologii i wielkości ziarna można uzyskać różne struktury.
Dzięki specjalnym, wyselekcjonowanym dodatkom Capatect CarboPor-Easy jest bardzo elastyczny, bardzo łatwy w obróbce i charakteryzuje się znacznie mniejszym zużyciem.

Właściwości

- zoptymalizowana i łatwa obróbka
- odporność na uszkodzenia mechaniczne
- bardzo dobra wydajność
- znakomita paroprzepuszczalność
- efekt perlenia (samooczyszczania)
- ochrona przed rozwojem mikroorganizmów (algi, grzyby)
- odporność na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych

Spoiwo

Nano- cząsteczki silnie hydrofobowego Silacrylu.

Wielkość opakowań

wiadro 18 kg

Barwa

biała dla produktu w magazynie

Składowanie

W chłodnym, suchym, zabezpieczonym od mrozu miejscu. W oryginalnie zamkniętym fabrycznym opakowaniu przechowywać 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane Techniczne

Gęstość: 1,3 kg/m3
Wodochłonność: EN 1062-3: (W2) średnia
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ:  EN ISO 7783: ok. 25 ( V1) wysoka
Przewodność cieplna: λ10,dry EN 1745: ok. 0,45 W/(m.K) wartość tabelaryczna (P=50 %)
Reakcja na ogień EN- 13501-1: Euroklasa A2

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co nie ma jednak wpływu na przydatność produktu

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem i podciąganiem kapilarnym.
Nie stosować na powierzchnach poziomych lub pochyłych narażonych na zawilgocenie.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych usunąć całkowicie. Mocno przylegające powłoki oczyścić na mokro lub sucho.
Nalot z pleśni lub mchu zmyć wodą pod ciśnieniem. Pozostawić do wyschnięcia. Zmytą i wyschniętą powierzchnię nasączyć środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P II i P III: zależnie od warunków atmosferycznych pozostawić na 2 – 4 tygodnie do pełnego wyschnięcia bez pokrywania żadnymi powłokami. Usunąć części pylące, piaszczące lub ewentualnie zeszkliwione.

Stare, nośne tynki wapienne, wapienno cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P II i P III: oczyścić mocno szczotkując lub zmyć wodą pod ciśnieniem.

Porosty mikroorganizmów (mchy, grzyby, algi): usunąć mechanicznie i zastosować Capatox. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Tynki piaszczące: szczotkować na sucho i dokładnie zmyć. Zagruntować środkiem CarboSol Grund.

Stare powłoki farb mineralnych i dyspersyjnych: dobrze przylegające, nie zwietrzałe oczyścić na sucho lub na mokro. Słabo przylegające, zwietrzałe zeszlifować, zeskrobać, wyługować lub zmyć wodą pod ciśnieniem.

Miejsca naprawiane: naprawiając rysy lub uzupełniając uszkodzone fragmenty stosować zaprawy tynkarskie zbliżone wytrzymałością i fakturą do starego tynku. Poczekać do pełnego wyschnięcia naprawionych miejsc.

Sposób nakładania

Warstwa podkładowa:
Jako warstwę podkładową stosować Putzgrund 610 w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Po ok. 12 godzinach wysychania można nałożyć tynk Capatect CarboPor-Easy

Przed użyciem materiał należy dokładnie wymieszać.

Tynki CarbPor nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i jeszcze w mokrym stanie nadać fakturę pacą z tworzywa. Aby uniknąć widocznych łączeń, należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników na każdym pomoście roboczym oraz nakładać i zacierać metodą „mokrym w mokre”. Tynkować zawsze bez przerwy całe powierzchnie lub części elewacji.

Rozcieńczenie

produkt nie wymaga dodawania wody.

Zużycie

Capatect CarboPor-Easy 10 (1,0 mm):ok. 1,1 kg/m2
Capatect CarboPor-Easy 15 (1,5 mm):ok. 1,5 kg/m2
Capatect CarboPor-Easy 20 (2,0 mm):ok. 1,9 kg/m2

Podane zużycia mają charakter orientacyjny, zależny od właściwości podłoża oraz metody nakładania i zacierania tynku. Dokładne dane można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

Barwienie może powodować odchylenia w zużyciu. Mogą one prowadzić do dodatkowego zużycia o 15%.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
Obróbka w temperaturach poniżej  +5°C (podłoża, materiału lub powietrza), na ostrym słońcu, silnym wietrze, deszczu bez odpowiednich osłon, mgle lub poniżej punktu rosy jest niedopuszczalna. Powyższych warunków należy przestrzegać co najmniej 2 dni po wykonaniu tynku. Uważać na nocne przymrozki.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65 % względnej wilgotności powietrza tynk wysycha po ok. 24 godzinach, a po 2 – 3 dniach jest w pełni obciążalny. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza odpowiednio wydłużają te czasy.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wodą.

Wskazówka

Ciemne kolory mogą prowadzić do zwiększonego zużycia z powodu pigmentacji. Może ono wzrosnąć do 15% na m2.

Należy zauważyć, iż zróżnicowana chłonność podłoża, jego rodzaj i faktura, warunki schnięcia i rodzaj oświetlenia oraz stosowanie do produkcji surowców naturalnych może być przyczyną powstania nieznacznych różnic odcieni kolorystycznych, rys włoskowatych lub punktowych nakłuć. Z tych powodów może okazać się nieodzowne malowanie egalizujące farbami fasadowymi CarboSol, ThermoSan lub Muresko. Reklamacje różnic odcieni wywołane powodami w/w nie będą przyjmowane lub uznawane. Chronić przed deszczem stosując odpowiednie plandeki. Zalecamy stosować siatki na rusztowaniowe jako ochrona przed słońcem i wiatrem. Nie stosować tynku na poziomych, obciążonych wodą powierzchniach. Podłoża silnie chłonne, zwietrzałe lub uprzednio ługowane zagruntować środkiem CarboSol Grund (zużycie ok. 200 - 500 g/m2). Osłonić przed zachlapaniem powierzchnie nie tynkowane, w szczególności szklane i ceramiczne, klinkier, kamień naturalny i metal. Odpryski i zachlapania niezwłocznie zmywać wodą nie dopuszczając do zaschnięcia.