Caparol Capatect-ArmaReno Sockel

Caparol Capatect-ArmaReno Sockel

Mineralna sucha zaprawa do stosowania w obszarze cokołu. Do renowacji, zbrojenia i filcowania.

About Caparol Capatect-ArmaReno Sockel

Zastosowanie

Wysokiej jakości zaprawa UNIWERSALNA do stosowania w obszarze cokołu:
Jako masa do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego w systemach ociepleń
Capatect.
Jako zaprawa do renowacji istniejących, nośnych powierzchni tynkowanych.
Jako wierzchnia warstwa tynku do filcowania.

Właściwości

 • grupa zapraw ogólnego przeznaczenia CS III do użytku zewnętrznego wg EN 18550/PN EN 998-1
 • klasa ochrony ogniowej „niepalna” bądź „trudnopalna” odpowiednio do struktury systemu ociepleń
 • odporna na wpływy atmosferyczne
 • hydrofobowa
 • bardzo dobrze paroprzepuszczalna
 • bardzo niskoskurczowa dzięki dodatkowi włókien
 • łatwość nanoszenia, ręcznego lub maszynowego
 • łatwość aplikacji z silosu i maszynowej
 • duża trwałość
 • długi okres przydatności do użycia po przygotowaniu
 • przyjazna dla środowiska
 • zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, ciągliwość i przyczepność

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

Biała

Składowanie

Składować w suchym miejscu zabezpieczonym przed wilgocią i mrozem. Chronić przed słońcem.

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

ok. 0,09 m wg PN EN 1062, klasa V2 (średnia) – dla 3–4 mm grubości warstwy

Przepuszczalność wody (wartość - w)

≤ 0,1 kg/(m2 · h0,5) wg PN EN 1062 – klasa W3 (niska)

Przygotowanie podłoża

Wskazówki ogólne:
Podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, wytrzymałe i wolne od
pozostałości substancji antyadhezyjnych bądź zmniejszających przyczepność. Podokienniki i
dobudówki okleić. Starannie osłonić szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, lakierowane i
anodowane powierzchnie.

Warstwa zbrojona:
Ewentualne wzajemne przemieszczenia stykających się polistyrenowych płyt termoizolacyjnych zeszlifować na płasko/równo. Dokładnie usunąć pył szlifierski.

Zaprawa renowacyjna:
W razie potrzeby oczyścić mineralne podłoża (tynk z grup zapraw PII lub PIII), aby uzyskać nośną powierzchnię.
Mineralne podłoża (tynk z grup zapraw PII lub PIII) o lekko piaszczącej powierzchni oczyścić i zagruntować koncentratem Sylitol-Konzentrat 111. Dobrze przyczepne i niekredujące stare powłoki malarskie oczyścić, np. za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Stare powłoki malarskie mocno przywarte, ale o lekko kredującej powierzchni, oczyścić, np. za pomocą myjki wysokociśnieniowej, i zagruntować koncentratem Sylitol-Konzentrat 111. Nienośne lub łuszczące się stare powłoki malarskie usunąć. Tynki popękane można wykorzystać jako podkład tylko wtedy, gdy dalsze pękanie jest wykluczone.

Sposób nakładania

Warstwa zbrojona:
Po zabezpieczeniu krawędzi ościeżnic okiennych i po diagonalnym zazbrojeniu narożników otworów
fasadowych nanieść masę zbrojeniową na szerokości pasm tkaniny i wcisnąć tkaninę Capatect-
Gewebe 650 na zakład szerokości przynajmniej 10 cm. Następnie szpachlować mokre na mokrym aż
do pokrycia całej powierzchni siatki. Warstwa zbrojona powinna mieć równomierną grubość, a siatka znajdować się w środku bądź w górnej trzeciej części grubości warstwy. Grubość warstwy zależy od rodzaju płyt:
- polistyrenowe płyty termoizolacyjne: 3 - 5 mm
- płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej: 4 - 5 mm

Zaprawa renowacyjna:
Zależnie od obiektu Capatect ArmaReno Sockel można stosować do:
- napraw lokalnych uszkodzeń
- zaszpachlowywania i wyrównywania starych tynków strukturalnych
- całościowej renowacji tynku lub muru w obszrze cokołu, przy czym zaleca się tutaj wklejenie siatki z włókna szklanego.


Wierzchnia warstwa tynku w systemach Capatect:
W zależności od chłonności podłoża i warunków pogodowych w trakcie obróbki, można ewentualnie zastosować gruntowanie Sylitol-Konzen­trat 111. Do wykonania tynku filcowanego, należy położyć Capatect-ArmaReno Sockel na grubość 2-3 mm. 
W trakcie procesu utwardzania się zaprawy można przetrzeć powieżchnię mokrym filcem lub gąbką. 
Zwraca się uwagę, że przy filcowaniu powierzchni na skutek powierzchniowego
gromadzenia się spoiwa (cementu) nie da się całkowicie wykluczyć drobnych rys skurczowych. Nie
jest to wada podlegająca reklamacji.

Nowe tynki nadają się do malowania po odpowiednim czasie sezonowania (najwcześniej po 2
tygodniach) w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 %. W przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych należy ten czas wydłużyć. Stosując gruntowanie środkiem CapaGrund Universal zmniejsza sie ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych, można wtedy przystąpić do gruntowania tym produktem a następnie do naniesienia dwóch warstw powłoki
malarskiej farbą ThermoSan lub AmphiSilan już po 7 dniach (w temperaturze 20°C i przy względnej
wilgotności powietrza 65 %).

Zużycie

Warstwa zbrojona:
ok. 1,3–1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy
Zaprawa renowacyjna 
ok. 1,3–1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy
Warstwa wierzchnia tynku do filcowania:
ok. 4,0–4,5 kg/m2 dla 3 mm grubości warstwy

Powyższe dane stanowią wartości przeciętne i mogą się różnić zależnie od obiektu lub warunków stosowania. Dokładne ilości określa się, wykonując próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

W czasie nakładania i w fazie schnięcia temperatura otoczenia i temperatura podłoża nie mogą spaść
poniżej +5°C oraz przekroczyć +30°C. Nie pracować bezpośrednio na słońcu, na silnym wietrze, we
mgle ani przy dużej wilgotności powietrza.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 % warstwa tynku zbrojonego staje się
powierzchniowo sucha po upływie 24 godzin.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie produktu

Capatect ArmaReno Sockel można przygotować za pomocą wszystkich popularnych betoniarek o pracy
ciągłej, pomp tłoczących ślimakowych i tynkownic, ale także ręcznie za pomocą silnego, wolno
obracającego się mieszadła, przy użyciu czystej, zimnej wody aż do uzyskania jednolitej gęstej masy.

Masę tę pozostawić na ok. 5 minut, żeby dojrzała, i jeszcze raz krótko ją wymieszać. Po tym czasie
dojrzewania można w razie potrzeby skorygować konsystencję, dodając nieco wody.
Zapotrzebowanie wody: ok. 4,5–5,5 l na worek o wadze 25 kg.
Nie przygotowywać więcej materiału, niż można zużyć w ciągu 1,5 h. Zesztywniałego materiału nie rozrabiać ponownie wodą.