Caparol Capatect-ArmaReno 700

Caparol Capatect-ArmaReno 700

Mineralna sucha zaprawa do przyklejania płyt termoizolacyjnych, do wykonywania warstw zbrojonych a także do renowacji.

About Caparol Capatect-ArmaReno 700

Zastosowanie

Wysokiej jakości zaprawa UNIWERSALNA może być stosowana:
jako klej do płyt termoizolacyjnych w systemach ociepleń Capatect CLASSIC A i B;
jako masa do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego w systemach ociepleń Capatect CLASSIC A i B;
jako warstwa wierzchnia w systemach ociepleń Capatect CLASSIC A i B;
jako zaprawa do renowacji istniejących, nośnych powierzchni tynkowanych;
jako cienkowarstwowy tynk podkładowy zwiększający przyczepność, np. na gładkich powierzchniach betonowych, płytach XPS/R (o szorstkiej powierzchni z polistyrenu ekstrudowanego) i HWL (lekka dekoracyjna płyta laminowana);
jako wierzchnia warstwa tynku do filcowania (z wyjątkiem obszaru cokołu narażonego na wodę rozpryskową).
Nadaje się do stosowania w systemie ocieplania ścian od wewnątrz IDS Aktiv i Mineral.

Właściwości

 • grupa zapraw ogólnego przeznaczenia CS IIIdo użytku zewnętrznego wg PN EN 998-1
 • klasa ochrony ogniowej „niepalna” bądź „trudnopalna” odpowiednio do struktury systemu ociepleń
 • odporna na wpływy atmosferyczne
 • hydrofobowa
 • bardzo dobrze paroprzepuszczalna
 • bardzo niskoskurczowa dzięki dodatkowi włókien
 • łatwość nanoszenia, ręcznego lub maszynowego
 • łatwość aplikacji z silosu i maszynowej
 • duża trwałość
 • długi okres przydatności do użycia po przyrządzeniu
 • przyjazna dla środowiska
 • zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, ciągliwość i przyczepność

Wielkość opakowań

Worki po 25 kg

Barwa

Biała

Składowanie

Składować w suchym miejscu zabezpieczonym przed wilgocią, podobnie jak wszystkie inne produkty zawierające cement/wapno. Przed dłuższym przestojem całkowicie opróżnić kontener (przerwa zimowa). Oryginalnie zamknięte opakowanie, można przechowywać przez okres ok. 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,5 kg/dm3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

ok. 0,05 m  wg DIN EN 7783

Wytrzymałość na ściskanie

5,3 N/mm2

Współczynnik nasiąkliwości wodą

≤ 0,1 kg/(m2 · h0,5) według DIN EN 1062 – klasa W3

Przyczepność do styropianu

≥ 0,08 N/mm2

Produkt nr.

700

Przygotowanie podłoża

Wskazówki ogólne: Podłoże musi być płaskie, czyste, suche, nośne, wytrzymałe i wolne od pozostałości lub substancji antyadhezyjnych bądź zmniejszających przyczepność. Podokienniki i dobudówki okleić. Starannie osłonić szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, lakierowane i eloksalowane powierzchnie.

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych: Podłoże musi być nośne i zgodnie z dopuszczeniem systemowym odznaczać się wymaganą przyczepnością. W przypadku starych powłok malarskich należy sprawdzić wzajemną tolerancję produktów i ewentualnie przewidzieć mocowanie na kołki rozporowe.

Warstwa zbrojona: Ewentualne wzajemne przemieszczenia stykających się polistyrenowych płyt termoizolacyjnych zeszlifować na płasko/równo. Dokładnie usunąć pył szlifierski.

Zaprawa renowacyjna: W razie potrzeby oczyścić mineralne podłoża (tynk z grup zapraw PII lub PIII), aby uzyskać nośną powierzchnię.
Mineralne podłoża (tynk z grup zapraw PII lub PIII) o lekko piaszczącej powierzchni oczyścić i zagruntować koncentratem Sylitol-Konzentrat 111.
Dobrze przyczepne i niekredujące stare powłoki malarskie oczyścić, np. za pomocą myjki wysokociśnieniowej.
Stare powłoki malarskie mocno przywarte, ale o lekko kredującej powierzchni, oczyścić, np. za pomocą myjki wysokociśnieniowej, i zagruntować koncentratem Sylitol-Konzentrat 111.
Nienośne lub łuszczące się stare powłoki malarskie  usunąć. Tynki popękane można wykorzystać jako podkład tylko wtedy, gdy dalsze pękanie jest wykluczone.

Cienkowarstwowy tynk zwiększający przyczepność: W razie potrzeby oczyścić powierzchnię betonu. W przypadku płyt XPS zeszlifować nienośne lub pożółkłe obszary. Odpylić powierzchnię. W przypadku płyt HWL całkowicie usunąć luźno przywierające elementy.  

Sposób nakładania

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych:
Płyty termoizolacyjne polistyrenowe i z wełny mineralnej: świeżą zaprawę nanieść z tyłu płyty metodą pasmowo-punktową (na brzegu dookólny pasek szerokości ok. 5 cm, w środku płyty trzy placki wielkości dłoni (powierzchnia kontaktowa kleju w sumie ≥ 40%). W przypadku płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej najpierw dla zapewnienia początkowej przyczepności nanieść szpachlą cienką warstwę zaprawy jako warstwę przyczepną i ostro wygładzić.

Lamele z wełny mineralnej - do wyboru:
Nanoszenie na całej powierzchni: bezpośrednio przed przyłożeniem płyt termoizolacyjnych nanieść zaprawę klejową szpachlą zębatą z tyłu płyty (szerokość i głębokość zębów szpachli zależy od jakości podłoża).

Nanoszenie kleju na części powierzchni: masę klejową natrysnąć maszynowo na podłoże (ścianę) w postaci wężowatych, pionowych pasemek (powierzchnia kontaktowa kleju ≥ 50 %).Pasemka kleju muszą mieć szerokość ok. 5 cm i grubość w środku przynajmniej 10 mm. Odległość między osiami pasemek nie może przy tym przekraczać 10 cm. Płyty termoizolacyjne niezwłocznie przyłożyć do świeżej zaprawy klejowej, dopasować i docisnąć. Zawsze powinno się nakładać tylko tyle kleju, ile potrzeba do bezpośredniego ułożenia płyt termoizolacyjnych.

Przy klejeniu płyt termoizolacyjnych nierówności ±1 cm mogą być skompensowane warstwą kleju. Płyty termoizolacyjne zespolone przyklejać od dołu do góry na styk i dobrze dociskać. Nie nakładać masy klejowej na styku płyt. Płyty muszą się zbiegać i być ustawione w pionie. Przed dalszą pracą odczekać przynajmniej 48 godzin.

Warstwa zbrojona:
Po zabezpieczeniu krawędzi ościeżnic okiennych i po diagonalnym zazbrojeniu narożników otworów fasadowych nanieść masę zbrojeniową na szerokości pasm tkaniny i wcisnąć tkaninę Capatect- Gewebe 650 na zakład szerokości przynajmniej 10 cm. Następnie szpachlować mokre na mokrym aż do pokrycia całej powierzchni siatki. Można to robić do wyboru: ręcznie lub maszynowo.

Warstwa zbrojona powinna mieć równomierną grubość, a siatka znajdować się w środku bądź w górnej trzeciej części grubości warstwy. Grubość warstwy zależy od rodzaju płyt:
- polistyrenowe płyty termoizolacyjne: 3 - 7 mm
- płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej: 4 - 7 mm

Zaprawa renowacyjna:
Zależnie od obiektu Capatect ArmaReno 700 można stosować do:
- napraw lokalnych uszkodzeń
- zaszpachlowywania i wyrównywania starych tynków strukturalnych
- całościowej renowacji tynku lub muru, przy czym zaleca się tutaj wklejenie siatki z włókna szklanego. Obróbka materiału: ręcznie lub maszynowo.

Wierzchnia warstwa tynku w systemach Capatect CLASSIC A i B: po całkowitym wyschnięciu środka Putzgrund 610 nanieść Capatect ArmaReno 700 na grubość ok. 3 mm i zafilcować w trakcie utwardzania. Zwraca się uwagę, że przy filcowaniu powierzchni na skutek powierzchniowego gromadzenia się spoiwa (cementu) nie da się całkowicie wykluczyć drobnych rys skurczowych. Nie jest to wada podlegająca reklamacji.

Nowe tynki nadają się do malowania po odpowiednim czasie sezonowania (najwcześniej po 2 tygodniach) w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 %. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych należy ten czas wydłużyć. Stosując  gruntowanie środkiem CapaGrund Universal zmniejsza sie ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych,  można wtedy przystąpić do gruntowania tym produktem a następnie do naniesienia dwóch warstw powłoki malarskiej farbą ThermoSan lub AmphiSilan już po 7 dniach (w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 %).

Cienkowarstwowy tynk zwiększający przyczepność:
Na betonie, płytach XPS/R i HWL itd. nanieść warstwę ArmaReno 700 grubości przynajmniej 5 mm i rozprowadzić zgrubną szpachlą zębatą bądź uszorstnić miotłą. Czas utwardzania: około jeden dzień na milimetr grubości warstwy przed naniesieniem podkładu tynkowego.

Zużycie

Klejenie:
Termoizolacyjne płyty polistyrenowe ok. 3,5-4,5 kg/m2 
Termoizolacyjne płyty z wełny mineralnej ok. 4,0-5,0 kg/m2

Warstwa zbrojona:
OK. 1,3-1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy

Zaprawa renowacyjna i tynk zwiększający przyczepność:
OK. 1,3-1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy

Warstwa wierzchnia tynku do filcowania:
Ok. 4,0-4,5 kg/m2 na 3 mm grubość warstwy

Powyższe dane stanowią wartości przeciętne i mogą się różnić zależnie od obiektu lub warunków stosowania. Dokładne ilości określa się, wykonując próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

W czasie nakładania i w fazie schnięcia temperatura otoczenia i temperatura podłoża nie mogą spaść poniżej +5°C oraz przekroczyć +30°C. Nie pracować bezpośrednio na słońcu, na silnym wietrze, we mgle ani przy dużej wilgotności powietrza.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 % warstwa tynku zbrojonego staje się powierzchniowo sucha po upływie 24 godzin.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie produktu

Capatect ArmaReno 700 można przyrządzać za pomocą wszystkich popularnych betoniarek o pracy ciągłej, pomp tłoczących ślimakowych i tynkownic, ale także ręcznie za pomocą silnego, wolno obracającego się mieszadła, przy użyciu czystej, zimnej wody aż do uzyskania jednolitej gęstej masy. Masę tę pozostawić na ok. 5 minut, żeby dojrzała, i jeszcze raz krótko ją wymieszać. Po tym czasie dojrzewania można w razie potrzeby skorygować konsystencję, dodając nieco wody.
Zapotrzebowanie wody: ok. 5 - 6 l na worek o wadze 25 kg.
Nie przyrządzać więcej materiału, niż można zużyć w ciągu dwóch godzin.

Zależnie od pogody okres przydatności do użytku ręcznie przyrządzonego materiału wynosi maks. 2 godziny, a przy tłoczeniu maszynowym - maks. 60 minut. Już zesztywniałego materiału nie rozrabiać ponownie wodą.

 

„

Przykładowe wyposażenie maszynowe

Pojemnik typu OneWay z proszkiem Capatect i betoniarka o pracy ciągłej Capatect-M - patrz informacja techniczna Capa-M.
Betoniarka o pracy ciągłej Calypso 15 ze standardowym wałkiem dozującym bądź mieszającym i pompa tłocząca Speedy 15 z podajnikiem ślimakowym 1/1.

Ważne dane:
Bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta maszyny!

Podłączenie elektryczne:
prąd 3-fazowy 400 V / 16 A (rozdzielnica budowlana z wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym)

Doprowadzenie wody:
wąż 3/4” ze złączką  GEKA, wymagane ciśnienie wody przy pracującej maszynie przynajmniej 2,5 bar

Natężenie przepływu wody:
do klejenia ok. 330 l/h. Żądaną konsystencję nastawić dokładnym zaworem regulacyjnym wody w mieszalniku.

Węże tłoczące:
węże początkowe - φ wewnętrzna 35 mm, po 13,3 m.
wąż końcowy - φ wewnętrzna 25 mm, 10,0 m,.

Drogi transportu:
maks. zasięg ok. 50 m (zależnie od obiektu i temperatury).

Urządzenie natryskowe:
φ dyszy 10 mm. Przed regularnym użyciem węże tłoczące przepłukać, by oczyścić je z osadów wapnia lub kleju!

Wskazówka

Dla ochrony przed deszczem w fazie wysychania stosować plandeki ochronne na rusztowania.
Przy wszelkich pracach związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych w normie DIN 18 550 oraz DIN 18 350, Znormalizowane warunki zlecania i wykonywania robót budowlanych, część C.

Miejsca, gdzie istnieje ryzyko zawilgocenia i podciągania kapilarnego zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową (patrz rozwiązania detali www.caparol.pl).