Caparol Capatect 170

Zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynków podkładowych zewnętrznych i wewnętrznych. Spełnia wymagania normy PN EN 998-1.

About Caparol Capatect 170

Zastosowanie

Tynk podkładowy-lekki o specjalnym przeznaczeniu do nowoczesnych lekkich murów termoizolacyjnych o podwyższonych wymaganiach cieplnych.
Można stosować jako podkładową warstwę tynku na:

 • Beton
 • Beton komórkowy
 • Cegła pełna, dziurawka, pustak szczelinowy
 • Lekka porowata cegła o właściwościach izolacyjnych
 • Ceramika poryzowana

Właściwości

 • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
 • Hydrofobowy
 • Wykazuje niewielkie przewodnictwo cieplne
 • Dzięki mineralnym - lekkim wypełniaczom wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność
 • Posiada bardzo dobre możliwości kształtowania
 • Możliwość obróbki maszynowej
 • Łatwe nakładanie
 • Przyjazny dla środowiska
 • Wykonany na bazie wapna i cementu
 • Zawiera wysokiej jakości odpowiednio dobrane lekkie wypełniacze mineralne
 • Zawiera dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepności

Wielkość opakowań

Worek 20 kg

Gęstość nasypowa

ok. 1,15 kg/dm3

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

µ < 25

Wytrzymałość na ściskanie

4,5 MPa

Współczynnik nasiąkliwości wodą

w < 0,5 kg/(m2 · h0,5) wg EN 1062

Konsystencja

sucha zaprawa

Wymagany stan podłoża

Nośne podłoża ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, ściany z bloczków z betonów komórkowych lub na nośne podłoża starych tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych klasy reakcji na ogień co najmniej A1.
Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Na mury o normalnej chłonności – po ewentualnym zwilżeniu - należy nanieść obrzutkę (np. Caparol Obrzutka Cementowa), silniej chłonące podłoża należy wcześniej zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111. We wszystkich narożnikach, na krawędziach i w szczelinach dylatacyjnych należy zastosować odpowiednie profile tynkarskie.

Przygotowanie materiału

Tynk Capatect-Leichtgrundputz najkorzystniej jest nakładać odpowiednimi agregatami tynkarskimi. Dopływ wody należy ustawić odpowiednio do typu maszyny. W razie konieczności zastosować mieszarkę do zapraw w celu uzyskania jednorodnej konsystencji zaprawy. W przypadku ręcznego nakładania zaprawę można rozmieszać przy użyciu betoniarki lub mieszadła elektrycznego.

Ilość wody potrzebna do rozrobienia 20 kg zaprawy wynosi 6 - 7 l. Czas mieszania - 5 min.

Sposób nakładania

Na jednorodnych powierzchniach murów materiał nakładać w jednym cyklu.
W przypadku murów mieszanych lub niejednorodnych podłoży nakładać dwuwarstwowo „mokre w mokre” Powierzchnię zatrzeć jednolicie przy użyciu pacy drewnianej. W rejonie lekkich płyt z materiałów drewnopochodnych, kaset żaluzji, wieńców, pasów stropowych lub niejednorodnych murów należy najpierw nałożyć ok. 5 mm grubości warstwę zaprawy i zatopić w niej siatkę wzmacniającą z włókna szklanego (np. Capatect 650), pozostawiając zakładkę. Tężejącą powierzchnię lekko przeczesać szorstką miotełką lub pędzlem.

Zużycie

1,2 kg/m2/mm – ok. 12 kg przy grubości warstwy 10 mm. Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż + 30°C.  Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia zaprawy tynkarskiej.

Czas schnięcia

Czas schnięcia tynku (przy temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65%) to ok. 1 mm/dzień. Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia tynku ulega wydłużeniu. Po odpowiednim stwardnieniu i wyschnięciu tynku powierzchnię należy zagruntować środkiem Caparol Putzgrund 610. Dopiero na zagruntowaną powierzchnię tynku nakładać cienkowarstwowy lekki tynk mineralny Capatect ML  lub krzemianowy Sylitol Fassadenputz R i K. Przed wykonaniem wyprawy tynk Capatect 170 należy pozostawić do wyschnięcia.Tynk podkładowy Capatect 170 po wyschnięciu można malować elewacyjnymi farbami krzemianowymi z systemu Sylitol lub silikonowymi z systemu AmphiSilan/Thermosan.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wodą.

Aplikacja

Wykonanie dekoracyjnej wyprawytynkarskiej:
Przed wykonaniem wyprawy dekoracyjnej tynk Capatect 170 należy pozostawić do wyschnięcia. Po odpowiednim stwardnieniu i wyschnięciu tynku Capatect 170 powierzchnię należy zagruntować środkiem Caparol Putzgrund 610. Dopiero na zagruntowaną powierzchnię nakładać cienkowarstwowy lekki tynk mineralny Capatect ML  lub krzemianowy Sylitol Fassadenputz R i K.

Powłoki malarskie:
Tynk podkładowy Capatect 170 po wyschnięciu można malować elewacyjnymi farbami krzemianowymi z systemu Sylitol lub silikonowymi: AmphiSilan; ThermoSan; CarboSol.