Caparol Capasol RapidGrund

Niekapiący, dyspersyjny grunt penetrujący, zoptymalizowany do aplikacji wałkiem.

About Caparol Capasol RapidGrund

Zastosowanie

Skuteczny i bezproblemowy w stosowaniu bezbarwny, penetrujący grunt dyspersyjny zoptymalizowany do aplikacji wałkiem. Zalecany przede wszystkim do gruntowania wałkiem słabych, silnie chłonnych gładzi, które wymywają się podczas wcierania gruntów wodnych pędzlem, a sytuacja nie pozwala na użycie gruntów rozpuszczalnikowych. Nadaje się także do stosowania tradycyjną metodą wcierania jak i do aplikacji wałkiem na wewnętrznych i zewnętrznych podłożach mocnych, porowatych, silnie lub nierównomiernie chłonnych, takich jak: tynki, mury, beton komórkowy, kamień naturalny, płyty GK, beton, beton lekki, zaprawy i masy szpachlowe.

Właściwości

  • niekapiący, nadaje się do aplikacji wałkiem
  • czysta i pewna aplikacja
  • głęboko penetrujący dzięki nowej technologii spoiwa pozwalającej na skuteczną aplikację wałkiem

Spoiwo

Modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

2,5 l, 10 l

Barwa

transparentny

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Gęstość

ok. 1,0 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się  / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami technicznymi nr. 650 w celu doboru odpowiedniego
przygotowania podłoża.

Sposób nakładania

Idealnie nadaje się do aplikacji wałkiem, aplikacja Airless, pędzlem lub ławkowcem jest również możliwa. Przed użyciem należy rozmieszać.

Rozcieńczenie

Jeżeli jest to konieczne rozcieńczyć 2 częściami wody, jednak nie zaleca się w takim przypadku aplikacji wałkiem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Optymalna aplikacja w postaci nierozcieńczonej. Po rozcieńczeniu (maks. 2 częściami wody) można aplikować jedynie w tradycyjny sposób, wcierając grunt za pomocą pędzla lub ławkowca metodą "mokrym w mokre" aż do pełnego wysycenia podłoża. Gruntowanie nie może tworzyć zamkniętej błyszczącej powłoki.

Zużycie

W zależności od chłonności i stanu podłoża ok. 50–200 ml/m2

Dokładne zużycie należy ustalić poprzez
malowanie próbne.

Warunki obróbki

dla materiału, otoczenia i podłoża: min. +5 °C do maks. +30 °C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Narzędzia

Wałkiem (poliamidowym 13-15 mm), pędzlem lub ławkowcem.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia oczyścić wodą natychmiast po użyciu.

Natrysk typu airless

Kąt: 60°
Dysza: 0,029"
Ciśnienie: 50 bar

Wskazówka

CapaSol RapidGrund nie należy stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.