Caparol Capasol LF

Bezrozpuszczalnikowy, wodorozcieńczalny specjalny środek gruntujący przeznaczony do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

About Caparol Capasol LF

Zastosowanie

Specjalny, gotowy do obróbki, nie barwiony środek gruntujący na bazie akrylowej, głęboko wnikający w podłoże, przeznaczony do egalizacji trwałych podłoży mineralnych a także silnie i/lub nierównomiernie chłonnych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
CapaSol LF doskonale nadaje się do gruntowania, porowatych, silnie chłonnych podłoży jak tynki, nie wypalona cegła, beton komórkowy oraz mur licowy z cegły wapienno-piaskowej.
Zwarte, gładkie powierzchnie jak czyste tynki gipsowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowe elementy budowlane gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal lub Caparol-Haftgrund

Właściwości

  • o słabym, przyjemnym zapachu
  • dobrze wnika w podłoże
  • łatwy w użyciu
  • wzmacniający podłoże

Spoiwo

Modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

10 l, 20 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

około 1,0 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Rozcieńczenie

W razie konieczności rozcieńczyć 2:1 wodą (2 części CapaSol LF : 1 część wody).

Układ warstw

Środek CapaSol LF nakładać w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym 1 częścią wody, aż do całkowitego nasycenia podłoża. Kolejne warstwy nanosić szczotką lub pędzlem w razie konieczności metodą „mokrym w mokre” dokładnie wcierając w podłoże.
Na silnie chłonnych powierzchniach środek CapaSol LF można stosować w stanie rozcieńczonym maks. 10% wody. Na mało chłonnych powierzchniach wewnętrznych można środek rozcieńczyć 2 częściami wody. Nakładanie wałkiem lub natryskiwanie możliwe jest jedynie na powierzchniach wymagających typowego gruntowania zwiększającego przyczepność podłoża pod kolejne powłoki malarskie.
Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej powierzchni.

Narzędzia myć wodą natychmiast po użyciu.

Zużycie

Zależnie od sposobu nakladania, stopnia rozcieńczenia i chłonności podłoża 50 - 200 ml/m2. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Nakładając  typowymi pędzlami lub szczotką osiągniemy, najlepsze, wzmacniające działanie. Nakładanie  przy użyciu wałka lub natrysku jest mniej skuteczne. Zastosowanie natrysku Airless jest jednak możliwe.

Natrysk airless:
Kąt natrysku: 60°
Dysza: 0,029"
Ciśnienie: 50 bar

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.