Caparol Caparol-Haftgrund LF

Zwiększający przyczepność środek gruntujący pod powłoki dyspersyjne i dyspersyjno-krzemianowe. Do powierzchni wewnętrznych. Standard E.L.F.

About Caparol Caparol-Haftgrund LF

Zastosowanie

Specjalny środek gruntujący z dodatkiem białego pigmentu do kryjących powłok gruntujących na powierzchniach wewnętrznych, pod farby dyspersyjne lub farby dyspersyjno-krzemianowe. Podkład Caparol-Haftgrund zwiększa przyczepność na gładkich i nośnych podłożach, np. na płytach gipsowo-kartonowych, betonie, tynkach gipsowych grupy PIV i PV oraz na gipsowych elementach budowlanych. Stosowany na gładkich i słabo chłonnych podłożach jako zwiększająca przyczepność powłoka gruntująca pod wszelkiego rodzaju tapety.

Właściwości

 • łatwy w nakładaniu, wodorozcieńczalny o słabym neutralnym zapachu
 • paroprzepuszczalny sd-H2O ok. 0,03m
 • zwiększający przyczepność kolejnych powłok
 • wyrównuje chłonność podłoża
 • o dużej sile krycia
 • podkład pod farby dyspersyjno-silikatowe na niekrzemianujących podłożach (np. gips)

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Wielkość opakowań

 • Standardowe:
  5 l, 12,5 l
 • Caparol-Haftgrund Airfix:
  25 , 120 l

Barwa

Biała.

Można barwić samodzielnie poprzez dodanie maks. 25% barwników Alpinacolor lub AVA.

Caparol-Haftgrund można barwić według różnych kolekcji kolorystycznych w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na kolory o współczynniku jasności ≥70.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Gęstość

ok. 1,7 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Rozcieńczenie

Wyłącznie wodą.

Układ warstw

W typowych warunkach Caparol-Haftgrund stosuje się w stanie nierozcieńczonym. W razie konieczności ustawić konsystencję roboczą dodając maks. 5% wody lub środka CapaSol LF.  

Zużycie

Na podłożach gładkich ok. 150 - 200 ml/m2.  Na powierzchniach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Temperatura minimalna stosowania i wysychania +8°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Pędzlem wałkiem lub metodą natrysku. Stosować wałki o długości włosia 14 – 16 mm.

 
Natrysk airless:
Kat natysku: 50°
Dysza: 0,023–0,025"
Cisnienie: 150–180 bar
Zastosować do pistoletu filtr dyspersji prosty (zielony). Przed natryskiwaniem materiał dokładnie wymieszać i przecedzić.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Tolerancja na inne materiały:
W celu zachowania specyficznych właściwości farbę Caparol-Haftgrund można mieszać wyłącznie z CapaSol LF, CaparolColor Vollton-und Abtonfarbe (dawna AlpinaColor) lub barwnikami AVA. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.