Caparol Capalac Dickschichtlack

Caparol Capalac Dickschichtlack

Grubopowłokowy, lakier gruntujący, pośredni i nawierzchniowy do stali, metali nieżelaznych, twardego PCW i drewna. Ochrona antykorozyjna stali wg PN EN ISO 12 944:2001. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

About Caparol Capalac Dickschichtlack

Zastosowanie

1 składnikowy, grubopowłokowy lakier do ochrony i barwnego kształtowania elementów budowli z żelaza, stali, cynku, ocynkowanej stali, aluminium, miedzi, twardego PCW, elementów drewnianych we wnętrzach i drewnianych wymiarowych elementów na zewnątrz. Zabezpieczenie antykorozyjne dla żelaza i stali.
Nie stosować na pokrycia dachowe oraz na anodowane (eloksalowane) aluminium. Lakieru w kolorze białym nie stosować do malowania grzejników – stosować do tego celu Capalac Heizkörperlack.

Właściwości

 • Doskonała przyczepność.
 • Bardzo dobra siła krycia na powierzchniach i krawędziach elementów.
 • Długotrwała ochrona i dobra odporność na warunki atmosferyczne.
 • Duża grubość warstwy  suchej lakieru dzięki odpowiedniej zawartości składników stałych.
 • Uniwersalny system wykonywania warstwy  gruntującej, pośredniej i końcowej (System 1(K))
 • Sprawdzona ochrona antykorozyjna dla stali i ocynkowanej stali dla kategorii korozyjności środowiska C4, zgodnie z PN EN ISO 12 944-6:2001
 • Dostępny w wersji lakieru i w opcji z miką – kolory metaliczne.
 • Dzięki barwieniom w systemie ColorExpress dostępny w bogatej palecie kolorów.
 • Nie zawiera związków aromatycznych.

Spoiwo

Epoksyestry z rozpuszczalnikami bez związków aromatycznych.

Wielkość opakowań

 • Biały, metaliczny i RAL 9006:
  750 ml; 2,5 l; 10 l, 35 kg
 • Miedziany:
  375 ml; 750 ml; 2,5 l
 • ColorExpress:
  1 l; 2,5 l; 10 l

Barwa

 • Standardowe :
  Barwa lakieru: biała.
  Kolory metaliczne: metaliczny zbliżony do RAL 9006 jak również miedziany (miedziany można zabarwić systemem Capamix do koloru starej miedzi).
 • ColorExpress:
  Dzięki barwieniom w systemie ColorExpress (Lack in Lack) dostępny w bogatej palecie kolorów także metalicznych (np. RAL 9007).

W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów t.j. czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej w odpowiednim kolorze.

UWAGA: Przy intensywnych i ciemnych kolorach na wymalowanej powierzchni może wystąpić wycieranie pigmentu, w takim wypadku zalecane jest naniesienie warstwy bezbarwnego lakieru Capalack Kunstharz-Klarlack.
Kolory metaliczne to farby antykorozyjne. Ich powierzchnia jest matowa i delikatnie chropowata. Aby uzyskać powierzchnię odporną i łatwą do czyszczenia zalecane jest naniesienie warstwy bezbarwnego lakieru Capalac Kunstharz-Klarlack. Warstwę Capalac Kunstharz-Klarlack stosować tylko wewnątrz pomieszczeń.

W wypadku kolorów metalicznych może wystąpić różnica kolorystyczna:
w porównaniu z drukowanymi paletami barw (wzornikami kolorów) oraz w porównaniu z kolorami różnych producentów. Przy pracach naprawczych. Przy różnych technikach nanoszenia (np. malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiwanie, lakierowanie proszkowe, na mokro).

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26
Spoiwo: klasa B
Pigmenty: grupa 1-3 w zależności od koloru

Stopień połysku

 • Lakiery opcjonalne:
  satynowy połysk.
 • Barwy metaliczne:
  matowy.
 • Miedziany:
  matowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0º C. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

około 1,3 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Wymiarowe elementy drewniane, żelazo, stal, cynk, miedź,  twarde PCW, nośne istniejące powłoki malarskie. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla elementów wymiarowych. Nie nadaje się do stosowania na dachach i eloksalowanym aluminium.

Przygotowanie podłoża

Drewno:
Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Żelazo, stal:
Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2½ (piaskowanie) lub ST3 (maszynowo) zg. z PN EN ISO 12 944-4. Przy niewielkiej korozji (np. wewnątrz pomieszczeń o niewielkiej kondensacji i bez agresywnych czynników możliwe jest również gruntowne oczyszczenie mechaniczne lub ręczne do stopnia czystości: ST 3.

Cynk, ocynkowana stal:
Oczyścić  środkiem Multistar i flizem korundowym lub wodą amoniakalną lub metoda Sweep według BFS Nr.5.

Twarde PCW:
Oczyścić środkiem Multistar i flizem korundowym lub wodą amoniakalną według BFS NR.22.

Aluminium:
Oczyścić środkiem Multistar i flizem korundowym, rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym według BFS Nr. 6.

Miedź:
Oczyścić środkiem Multistar i flizem korundowym.

Istniejące powłoki:
Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku:

Ø DyszaCiśnienieUwagi
AirlessKolory zwykłe0,009 – 0,013 inch180-200 barMembrana lub tłok
Kolory metaliczne0,015 – 0,019 inch180-200 barTylko tłok

Układ warstw

Podłoże

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża

Impregnacja

Gruntowanie

Warstwa pośrednia

Warstwa wierzchnia

Drewno, elementy drewniane

wewnątrz

szlifowanie

Capalac

Dickschichtlack

Jeżeli wymagane

Dickschichtlack

Capalac Dickschichtlack

Wymiarowe elementy drewniane

zewnątrz

BFS Nr. 18

Capalac Holz-Imprägnier-Grund

Żelazo, stal

wewnatrz/zewnątrz

odrdzewienie/odtłuszczenie

Ocynk

wewnatrz/zewnątrz

BFS Nr. 5

Aluminium

wewnatrz/zewnątrz

BFS Nr. 6

Miedź

wewnatrz/zewnątrz

Multistar/fliz korundowy

-

Twarde-PCV

wewnatrz/zewnątrz

BFS Nr. 22

Istniejące powłoki1)

wewnatrz/zewnątrz

szlifowanie/ługowanie

Uszkodzone miejsca przygotować odpowiednio dla danego podłoża i zagruntować

Wskazówka: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność.

Obróbka:
Lakier Capalac Dickschichtlack można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć benzyną lakową. W wypadku kolorów metalicznych osiągnięcie jednolitej kolorystycznie powierzchni możliwe jest tylko przy nakładaniu natryskiem. Na dużych powierzchniach także przy nakładaniu natryskowym mogą wystąpić różnice kolorystyczne spowodowane np. koniecznością podziału powierzchni na strefy robocze.

Ochrona antykorozyjna stali przy zastosowaniu produktu Capalac Dicksichtlack:
Systemy powłokowe do kategorii korozyjnej środowiska C2, C3, C4 wg PN EN ISO 12 944-5.
Przygotowanie powierzchni: śrutowanie do stopnia czystości SA 21/2 (EN ISO 12 944-4).


Nr.Warstwa gruntującaµm1)Warstwa pośredniaµm1)Warstwa wierzchniaµm1)Całkowita grubość µm1)Kategoria korozyjna środowiska
C22)C32)C42)
L M H L M H L M H
1Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60120
2Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80160
33)Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60Capalac
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60180
43)Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80Capalac Dickschichtlack np. RAL 703660Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60200
53)Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80Capalac
Dickschichtlack
Glimmer
80Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80240
1)Całkowita grubość
2)Objaśnienia kategorii korozyjnych środowiska, patrz poniżej.
3)Dla systemu 3, 4 i 5 świadectwo badania według DIN EN ISO 12944 część 6.
Niebieski=odpowiedni
Biały=nieodpowiedni

Ochrona antykorozyjna stali ocynkowanej przy zastosowaniu produktu Capalac Dicksichtlack (Duplex System):
Systemy powłokowe do kategorii korozyjnej środowiska C2, C3, C4 wg PN EN ISO 12 944-5.Przygotowanie powierzchni: śrutowanie do stopnia czystości SA 21/2 (EN ISO 12 944-4).
Nr.Warstwa gruntującaµm1)Warstwa pośredniaµmWarstwa wierzchniaµmCałkowita grubość µmKategoria korozyjna środowiska
C2C3C4
L M H L M H L M H
1Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 5010
60Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 5010
60120
2Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80
Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80160
Świadectwo badania według DIN EN ISO 12944 część 6.


Objaśnienia
Kategorie korozyjne (patrz DIN EN ISO 12944 część 2)

Kategoria/
Obciążenie
Przykłady typowych środowisk w klimacie umiarkowanym.
ZewnętrzneWewnętrzne
C2 niewielkieAtmosfera z małą zawartością zanieczyszczeń, głównie tereny wiejskie.Budynki nie ogrzewane z możliwością kondensacji wilgoci np. magazyny, hale sportowe.
C3 średnieAtmosfera miejska i przemysłowa, średnio zanieczyszczona SO2, regiony przybrzeżne o małym zasoleniu.Pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i nieco zanieczyszczonym powietrzu np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie, pralnie.
C4 dużeRegiony przemysłowe i nadmorskie o średnim zasoleniu.Zakłady chemiczne, baseny, statki morskie i żeglugi przybrzeżnej.

Trwałość ochrony
(patrz DIN EN ISO 12944 część 1 i 5)
Trwałość ochrony jest oczekiwanym okresem czasu do pierwszej naprawy systemu malarskiego. Podane okresy czasu są wynikają z praktyki i mogą pomóc zleceniodawcy ustalić z ekonomicznego punktu widzenia program napraw.
Okres trwałości nie jest gwarancją!

Okres czasuTrwałosć ochrony w latach
Low (L)2–5
Middle (M)5–15
High (H)ponad 15

Zużycie

Zużycie/Grubości warstw:
Sposób nakładaniaRodzaj materiałuZużycie/m2Średnie zużycie/m2Średnia grubość warstwy mokrejŚrednia grubość warstwy suchej
Pędzel/wałekLakier (kolory uniwersalne)100–125 mlokoło 115 mlokoło 115 µmokoło 65 µm
Metaliczny i kolory z palety DB125–160 mlokoło 140 mlokoło 140 µmokoło 80 µm
RAL 9006 i miedziany100–125 mlokoło 115 mlokoło 115 µmokoło 60 µm
NatryskLakier (kolory uniwersalne)100–125 mlokoło 115 mlokoło 115 µmokoło 65 µm
Metaliczny i kolory z palety DB150–180 mlokoło 160 mlokoło 160 µmokoło 80 µm
RAL 9006 i miedziany125–150 mlokoło 135 mlokoło 135 µmokoło 70 µm
Dane dotyczące zużycia oraz grubości są danymi orientacyjnymi, które ulegają wahaniom w zależności od malowanego podłoża i jego właściwości. Dokładne wartości można ustalić jedynie przez próbne lakierowanie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału powinna wynosić +5°C.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza.PyłosuchośćOdporność na dotykMożliwość powtórnego malowaniaCałkowite wyschnięcie
Po godzinach4824Po okolo 5 dniach

Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, podane czasy ulegają wydłużeniu. Dodatek 5 % środka Capalac PU-Härter przyśpiesza czas wysychania i twardnienia lakieru.

Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową lub zamiennikiem terpentyny, po użyciu.