Caparol Capadecor CapaGold

Caparol Capadecor CapaGold

Farba akrylowo-dyspersyjna o metalicznej złotej/srebrnej optyce
i satynowym połysku. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Product Details
Kategorie: , , Brand:

About Caparol Capadecor CapaGold

Zastosowanie

Farba CapaGold i CapaSilber w połączeniu ze specjalnym środkiem gruntującym EffektGrund nadaje powierzchniom, czysty naturalny kolor złota lub srebra. Należy ją stosować na powierzchniach fakturowanych. Różnorodne narzędzia oraz techniki wykonania / pracy takie jak szczotka, packa, szpachla czy wałek pozwalają uzyskać indywidualny i optycznie bardzo atrakcyjny efekt.

Wymagany układ systemu – warstwa gruntująca, warstwa pośrednia i warstwa wierzchnia. Taki układ pozwala uzyskać atrakcyjną powierzchnię, wysoce odporną na obciążenia. Może być stosowana na systemach ociepleń BSO.

Właściwości

  • Naturalna, bardzo czysta barwa złota i srebrna
  • Można stosować na systemach BSO
  • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i działanie promieni UV
  • Szybko schnąca
  • Odporność na szorowanie na mokro: klasa 1

Spoiwo

Dyspersja czystego akrylanu.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l

Barwa

Złota i srebrna.

Stopień połysku

Błyszczący do satynowego połysku w zależności od chłonności podłoża.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.
Opakowanie zamknięte fabryczne można przechowywać  przez co najmniej 1 rok.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Granulacja

< 100 µm, S1

Grubość warstwy suchej

50–100 µm, E2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

0,01 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

0,64 m (średnia), V2

Produkty uzupełniające

EffektGrund

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Tynki z grupy zapraw PII i PIII, stare powierzchnie tynków, nośne powłoki farb silikatowych i silikonowych, BSO stare i nowe.

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie zewnętrzne:

Tynki z grupy PII i PIII / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm2:
Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia. W temp +20°C i wilgotności względnej 65% tynki są zwykle suche po min. 2 tygodniach. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. deszcz, mgła, wiatr) czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zinimalizowania ryzyka wystapienia wykwitów wapiennych zaleca sie wykonanie warstwy podkladowej środkiem CapaGrund Universal. Malowanie możliwe jest w tym wypadku najwcześniej po 7 dniach.
Stare tynki: miejsca naprawiane muszą być związane i suche. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkami OptiSilan TiefGrund lub CapaSol RapidGrund. Podłoża silnie piaszczące, pylące zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Mineralne lekkie tynki z grupy PII nie nadają sie do malowania farbą CapaGold/CapaSilber.

Beton:
Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie chłonne gruntować środkami OptiSilan TiefGrund lub CapaSol RapidGrund. Powierzchnie pylące gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nośne powłoki z lakierów lub farb dyspersyjnych:
Powierzchnie błyszczące i powłoki z lakierów należy zmatowić. Zanieczyszczone, kredujące stare powłoki usunąć woda pod ciśnieniem lub inną odpowiednią metodą. Wykonać warstwę gruntującą środkiem EffektGrund.

Nośne, stare elasto-plastyczne powłoki z farb dyspersyjnych, np. stare powłoki Cap-elast.
Nie nadają się do malowania farbą CapaGold/CapaSilber 

Nośne powłoki tynków z żywic syntetycznych, silikatowych i silikonowych:

CapaGold/CapaSilber stawia wysokie wymagania w stosunku do podłoża. Pęczniejące pod wpływem wody stare tynki są nieodpowiednie. Odporne na działanie wody stare tynki oczyścić odpowiednią metodą na mokro. W przypadku czyszczenia wodą pod ciśnieniem zachować odpowiedni czas schnięcia.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych, na bazie żywic silikatowych i silikonowych:
Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Przed dalszą obróbka powierzchnie dobrze osuszyć.

Nienośne powłoki farb dyspersyjnych lub nienośne powłoki mineralne:
Całkowicie usunąć. Następnie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Przed dalszą obróbką powierzchnie dobrze osuszyć. Powierzchnie chłonne zagruntować środkiem OptiSilan TiefGrund lub CapaSol RapidGrund.

Nowy system ociepleń: Capatect na styropianie:
Capagold/CapaSilber można nakładać całopowierzchniowo pod warunkiem zastosowania następującego układu warstw:
Płyta ocieplająca: Styropian EPS 70 lub 80
Warstwa zbrojona: Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 lub Capatect ZF Spachtel 699 + siatka Capatect-Gewebe 650/110. Podkład pod tynk Putzgrund 610 (w przypadku stosowania Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190).
Tynk nawierzchniowy: AmphiSilan lub ThermoSan Fassadenputz K 15, K 20, K 30 lub R 20, R 30.

Filcowane lub gładkie wykończenia nie nadają się do powlekania CapaGold lub CapaSilber. 

BSO (Bezspoinowy system ociepleń) istniejący:
(Warunek wstępny: docieplenie musi być z płyt styropianowych!)

Powierzchnia malowana na systemie BSO farbą CapaGold/CapaSilber może stanowić jedynie powierzchnie częściową (maksymalnie 20%). Powierzchnie te należy przygotować w następujący sposób:

Na tynk grupy PII i na nieuszkodzone nośne tynki na bazie żywic syntetycznych, silikatowych i silikonowych po odpowiednim przygotowaniu podłoża nakładamy:
Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 na całą powierzchnię (patrz KTI 190), siatkę Capatect-Gewebe 650/110 zatopić na gładko.
Podkład pod tynk: Putzgrund 610
Tynk nawierzchniowy: Capatect AmphiSilan lub ThermoSan Fassadenputz K 15, K 20, K 30 lub R 20, R 30.

Filcowane lub gładkie wykończenia nie nadają się do powlekania CapaGold lub CapaSilber. 

Ubytki:
Na zewnątrz: małe ubytki naprawić masą szpachlową Caparol‑Fassaden‑Feinspachtel. Ubytki do 20 mm zaleca się reperować masą szpachlową Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować. Postępować zgodnie z zaleceniami kart informacyjnych nr 710 i nr 1029. Miejsca tynkowane muszą być dobrze związane i wyschniete.
Chłonne tynki zagruntować środkiem OptiSilan TiefGrund lub CapaSol RapidGrund. Na silnie piaszczących, pylących tynkach, zastosować gruntowanie środkiem Dupa-Putzfestiger. W przypadku gładkich podłoży nie ma możliwości uniknięcia śladów powstałych w skutek użycia wałka. Dlatego wymagana jest dodatkowa warstwa Putzgrund 610.

Wewnątrz: Ubytki wypełnić środkiem Caparol-Fullspachtel P lub Akkordspachtel. Uwzględnić informacje zawarte w KTI 715.

Podłoża zagrzybione:
W przypadku porażenia powierzchni algami lub grzybami należy je zmyć wodą myjką ciśnieniową. Następnie zdezynfekować powierzchnie środkiem grzybobójczym Capatox i zostawić do całkowitego wyschnięcia.

Wykwity solne:
Usunąć na sucho poprzez ze szczotkowanie. Wykonać gruntowanie środkiem Dupa-Putzfestiger. W przypadku malowania powierzchni z wykwitami solnymi, nie można zagwarantować trwałej przyczepności powłoki i likwidacji wykwitów solnych.

Sposób nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. W trakcie obróbki regularnie powtarzać mieszanie. Można nakładać pędzlem lub wałkiem. Dobrze / dokładnie rozprowadzić materiał w obszarze odcięcia powierzchni. W przypadku zastosowania walka, wybrać wałek ze średnim włosem (wysokość włosa 12-16 mm).

Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie metalicznych pigmentów na powierzchniach o wyraźnej fakturze / strukturze, zaleca się równomierne rozprowadzenie materiału za pomocą wałka, następnie należy „przewałkować” całą powierzchnię w jednym kierunku (mokre w mokre).

W przypadku gładkich i lekko strukturalnych powierzchni należy nanieść materiał za pomocą wałka, następnie posługując się pędzlem lub gąbką, ukształtować i ujednolicić powierzchnię (aby uzyskać jednolity efekt ). Dodatkowo w celu uzyskania ciekawego wykończenia powierzchni , materiał CapaGold/CapaSilber nanosimy wałkiem, następnie okrągłą szczotą przeczesujemy krótkimi ruchami lub packą ArteTwin zaszpachlować powierzchnię rozkładając ją w różnych kierunkach.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa pośrednia:
Po przygotowaniu podłoża nałożyć kryjącą warstwę EffektGrund (KTI 814) w odpowiednim kolorze z kolekcji ColorExpres "CD EffektGrund". Na silnie lub nierównomiernie chłonnych podłożach wykonać gruntowanie środkiem OptiSilan TiefGrund lub CapaSol RapidGrund.

Warstwa wierzchnia:
Dwukrotne malowanie nierozcieńczonym CapaGold/CapaSilber. W przypadku gładkich powierzchni wygładzić szczotką lub innym narzędziem aby wyrównać ślady po wałku.

Zużycie

Około 100-150 ml/m2 na każdy cykl roboczy.
Wartości zużycia są zależne od stopnia chłonności i struktury podłoża. Dokładne wartości zużycia nalży ustalić na podstawie próby na danym obiekcie.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest pyłosucha po 1 godzinie, po 12 godzinach nadaje się do powtórnego malowania. W przypadku wyższej wilgotności powietrza i niższej temperatury jak również wiekszego zużycia materiału, czas wysychania może się wydłużyć.

Czyszczenie narzędzi

Wodą po użyciu.

Wskazówka

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.