Caparol Capacryl Holz-IsoGrund

Caparol Capacryl Holz-IsoGrund

Wodorozcieńczalna, farba gruntująca do wykonywania izolujących powłok na drewnie zawierającym rozpuszczalne w wodzie substancje mogące wywoływać przebarwienia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

About Caparol Capacryl Holz-IsoGrund

Zastosowanie

Farba do wykonywania izolujących powłok na drewnie zawierającym rozpuszczalne w wodzie substancje mogące wywoływać przebarwienia. Stosowana pod wierzchnie powłoki lakiernicze z lakierów akrylowych Capacryl lub Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss i Capadur Wetterschutzfarbe NQG.

Właściwości

  • Wodorozcieńczalna
  • Przyjazna dla środowiska
  • Dzięki technologii kationowej dobrze izolująca substancje powodujące przebarwienia.
  • Zwiększa przyczepność kolejnych powłok lakierniczych.
  • Dyfuzyjna
  • Zgodna z normą PN EN 71-3, może być stosowany do lakierowania zabawek dla dzieci.

Spoiwo

Dyspersja akrylowa.

Wielkość opakowań

750 ml, 2,5 l, 10 l

Barwa

Biała.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych, lecz w temperaturach dodatnich. W opakowaniach zamkniętych fabrycznie możliwość składowania 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,2 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Elementy drewniane które powlekane będą wodorozcieńczalnymi lakierami akrylowymi i w wypadku których istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia przebarwień spowodowanych rozpuszczalnymi w wodzie substancjami przebarwiającymi.
Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla drewna wymiarowego i 15% dla drewna ograniczenie i niewymiarowego.
Należy przestrzegać przepisów (wytycznych) dotyczących zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wydzielające się składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Sposób nakładania

Wskazówki do natrysku:
Ø dyszaciśnienierozcieńczenie
Airless0,011–0,015 inch100–130 barlepkość fabryczna

Układ warstw na przygotowanych podłożach

PodłożeZastosowaniePrzygotowanie podłożaImpregnacjaGruntowanieWarstwa pośredniaWarstwa wierzchnia

Drewno,
ograniczenie
wymiarowe i
niewymiarowe

na zewnątrzBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)
Capadur 
Wetterschutzfarbe NQG
Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Drewno
wymiarowe

na zewnątrzBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)
Capacryl PU-Vorlack
lub Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

Drewniane
elementy

wewnątrzszlifować/czyścićCapacryl
Holz-IsoGrund1)
w razie konieczności Capacryl PU-VorlackCapacryl PU-Gloss/PU-Satin
 Na wymiarowych powierzchniach drewnianych może być konieczne naniesienie podwójnej warstwy pośredniej.
1) Drewno zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki mogące powodować powstawanie przebarwień zawsze gruntować materiałem Capacryl Holz-IsoGrund, sęki gruntować dwukrotnie.


Capacryl Holz-IsoGrund można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Przed użyciem dobrze wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć maks. 5 % wody. W przypadku drewna zawierającego dużo składników rozpuszczalnych w wodzie może dojść do przebarwień w pierwszeju warstwie Capacryl Holz-IsoGrund. Te przebarwienia zostaną związane kationowo w warstwie błony. Ważne jest aby zachować 12-godzinny czas schnięcia przed wykonaniem kolejnej warstwy. Dla tego typu drewna należy wykonać dwukrotne gruntowanie Capacryl Holz-IsoGrund. W razie potrzeby należy najpierw wykonać malowanie próbne.

Zużycie

Ok. 100–130 ml/m2/na warstwę.
Są to dane orientacyjne, zużycie zależy od rodzaju i chłonności podłoża. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez lakierowanie próbne.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Co najmniej 8 °C

Czas schnięcia

Przy 20°C i 65% względnej wilgotności powietrza.pyłosuchośćmożliwość malowaniacałkowite wyschnięcie
po godzinach1–21248

Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powietrza powyżej podane czasy ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą po użyciu.