Caparol Cap-elast Riß-Spachtel

Caparol Cap-elast Riß-Spachtel

System najwyższej jakości elastoplastycznych powłok do naprawy zarysowanych tynków elewacyjnych i betonowych powierzchni zewnętrznych.

About Caparol Cap-elast Riß-Spachtel

Zastosowanie

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powłok przekrywających i mostkujących spękania na powierzchniach fasad oraz powierzchniach betonowych, a także do ochrony podłoży przed nie korzystnymi wpływami atmosferycznymi i agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza.

Właściwości

 • Wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska, o słabym zapachu
 • Odporne na warunki atmosferyczne
 • Chroniące przed wnikaniem CO2 – sd CO2 > 50 m
 • Elastoplastyczne, spajające pęknięcia, doskonale kryjące
 • Egalizujące podłoże
 • Odporne na działanie zasad, nie zmydlające się

 Cap-elast Phase 1:
Elastoplastyczna, barwiona masa wzmocniona włóknem do wykonywania warstw pośrednich oraz zatapiania siatki wzmacniającej podłoże.

Cap-elast Phase 2:
Biała, elastoplastyczna farba kryjąca o satynowo matowym połysku.

Cap-elast Phase 2-W:
Elastoplastyczna farba kryjąca o działaniu ochronnym. Do stosowania na powierzchniach fasad narażonych na pojawienie się pleśni, mchów i glonów.

Cap-elast Riß-Spachtel:
Elastoplastyczna masa szpachlowa do wypełniania pęknięć w tynkach i rys w murach.

Cap-elast Faserpaste:
Elastoplastyczna, wzmocniona włóknami masa szpachlowa do egalizacji nierównych podłoży przed nanoszeniem produktów z systemu Cap-elast.

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

 • Opakowania standardowe
  Cap-elast Phase 1: 12,5 l
  Cap-elast Phase 2: 12,5 l
  Cap-elast Phase 2-W: 12,5 l
  Cap-elast Riß-Spachtel: 1 kg, 1,5 kg, 10 kg
  Cap-elast Faserpaste: 5 kg
 • Opakowania ColorExpress
  Cap-elast Phase 2: 12,5 l

Barwa

 • Cap-elast Phase 1:
  Biała
  W celu uzyskania optycznie jednorodnej powierzchni masę Cap-elast Phase 1 należy zabarwić na odcień nakładanej na nią warstwy wierzchniej. Można barwić w systemie Color Express na kolory o współczynniku jasności koloru ≥ 70.
 • Cap-elast Phase 2 i Phase 2-W:
  Biała
  Można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi. Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem. W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów (np. czerwonych, pomarańczowych, żółtych), zaleca się wykonanie warstwy podkładowej jaśniejszym lub mniej intensywnym kolorem kryjącym o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy nawierzchniowej.
 • Cap-elast Faserpaste:
  Biała

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26:
Cap-elast Phase 2 i Phase 2-W:
Klasa: A
Grupa: 1–3, zależnie od koloru

Stopień połysku

 • Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W:
  Satynowy mat, G2

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Dane Techniczne

Właściwości według PN EN 1062

Granulacja

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W:
< 100 µm, S1

Gęstość

Cap-elast Phase 1: ok. 1,2 g/cm3

Cap-elast Phase: ok. 1,3 g/cm3

Cap-elast Phase 2-W: ok. 1,3 g/cm3

Cap-elast Riß-Spachtel: ok. 1,75 g/cm3

Cap-elast Faserpaste: ok. 1,1 g/cm3

Grubość warstwy suchej

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W:
100–200 µm, E3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W:
(wartość-sd): ≥ 0,14 - < 1,4 m (średnia), V2

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdCO2

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W:
> 50 m, C1

Kategoria przepuszczalności wody

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W:
(wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (mała), W3

Kategorie pokrywania rys

Opisano przy odpowiednich rodzajach rys i sposobach ich pokrywania. Barwienie może w nieznaczny sposób wpływać na właściwości techniczne.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:
Cap-elast Faserpaste, Phase 1, Phase 2
wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Cap-elast Riss-Spachtel

 wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
---++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Różne typy pęknięć i ich pokrywanie przy użyciu materiałów systemu Cap-elast

W przypadku drobnych rys powierzchniowych oraz rys skurczowych i rys powstałych przy wysychaniu tynku lub betonu:
proste wzmocnienie

W przypadku drobnych pęknięć warstwy tynku lub betonu:
lekkie wzmocnienie

W przypadku pęknięć spoin pionowych lub poziomych a także rys powierzchniowych w betonach lekkich:
silne wzmocnienie

Bild 18 (031669_TI_160_Einfacharmierung.jpg)Bild 20 (031671_TI_160_Leichtarmierung.jpg)Bild 21 (031672_TI_160_Schwerarmierung.jpg)
Układ warstw:
Warstwa gruntująca: 
Dupa-Putzfestiger lub CapaGrund Universal, w zależności od rodzaju podłoża.
Warstwa pośrednia:
Cap-elast Phase 2, lub Cap-elast Phase 2-W
Minimalne zużycie: 230 ml/m2
Warstwa wierzchnia:
Cap-elast Phase 2, lub Cap-elast Phase 2-W  w stanie nierozcieńczonym.
Minimalne zużycie: 230 ml/m2.
Pokrywanie rys wg PN EN 1062:
Klasa A1(>100 µm) w temp. 23°C.
Układ warstw:
Warstwa gruntująca:
Dupa-Putzfestiger lub CapaGrund Universal, w zależności od rodzaju podłoża.
Warstwa pośrednia:
Cap-elast Phase 1 w stanie nierozcieńczonym, zabarwiony na odcień zbliżony do koloru powłoki wierzchniej.
Minimalne zużycie: 500 ml/m2
Warstwa wierzchnia:
Cap-elast Phase 2, lub Cap-elast Phase 2-W  w stanie nie rozcieńczonym.
Minimalne zużycie: 230 ml/m2.
Pokrywanie rys wg PN EN 1062: Klasa A4(>1250 µm) w temp. 23°C.
Układ warstw:
Warstwa gruntująca:
Dupa-Putzfestiger lub CapaGrund Universal, w zależności od rodzaju podłoża.
Pierwsza warstwa pośrednia:
Cap-elast Phase 1 w stanie nie rozcieńczonym.
Minimalne zużycie: 500 ml/m2.
Druga warstwa pośrednia:
Cap-elast  Phase 1 w stanie nie rozcieńczonym, zabarwiony na odcień zbliżony do koloru powłoki wierzchniej.
Minimalne zużycie: 500 ml/m2.
Warstwa wierzchnia
Cap-elast Phase 2 lub Cap-elast Phase 2-W w stanie nierozcieńczonym.
Minimalne zużycie: 230 ml/m2.
Uwaga:Warstwy pośrednie na szorstkich podłożach można wykonać szpachlówką Cap-elast Dehnspachtel zabarwioną na odcień zbliżony do koloru powłoki wierzchniej.
Minimalne zużycie: 1000 - 1500 ml/m 2  w zależności od szorstkości podłoża.
Pokrywanie rys wg PN EN 1062:
Klasa A4(>1250 µm) w temp. 23°C.

Różne typy pęknięć i ich pokrywanie przy użyciu materiałów systemu Cap-elast

W przypadku pojedynczych rys konstrukcyjno-budowlanych:
na gładkich powierzchniach wzmocnienie pasami włókniny

W przypadku rozległych rys konstrukcyjno-budowlanych:
na gładkich powierzchniach wzmocnienie bandażem z tkaniny

Bild 22 (031673_TI_160_Streifenarmierung.jpg)Bild 19 (031670_TI_160_Gewebearmierung.jpg)
Obróbka wstępna:
Rysę konstrukcyjno-budowlaną poszerzyć i pogłębić do szerokości i głębokości ok.1 cm na kształt litery U. Oczyścić dokładnie z pyłu i dobrze nasączyć środkiem gruntującym Dupa-Putzfestiger. Pęknięcie wypełnić szpachlówką Cap-elast Riß-Spachtel równo z powierzchnią, dopasować do faktury i pozostawić do całkowitego wyschnięcia
Układ warstw:
Gruntowanie całej powierzchni wykonać środkiem Dupa-Putzfestiger lub CapaGrund Universal, w zależności od rodzaju podłoża.
Wzmocnienie pasowe na gładkich powierzchniach:
Na wypełnioną rysę nałożyć obficie środek Cap-elast Phase 1 na szerokość przynajmniej 30 cm, a następnie na mokrym jeszcze materiale ułożyć specjalną włókninę elastyczną 10/10 (np. firmy Kobau) o szerokości min. 20 cm. Po wyschnięciu całą powierzchnię pokryć warstwą pośrednią wykonaną z materiału Cap-elast Phase 1, zabarwioną na odcień zbliżony do koloru powłoki wierzchniej.
Minimalne zużycie: 500 ml/m2
Warstwa wierzchnia na całej powierzchni wykonać materiałem Cap-elast Phase 2 lub Cap-elast Phase 2-W  w stanie nierozcieńczonym.
Minimalne zużycie: 230 ml/m2.
Pokrywanie rys wg PN EN 1062:
Obróbka wstępna: 
Rysę konstrukcyjno-budowlaną poszerzyć i pogłębić do szerokości i głębokości ok.1 cm na kształt litery U. Oczyścić dokładnie z pyłu i dobrze nasączyć środkiem gruntującym Dupa-grund. Pęknięcie wypełnić szpachlówką Cap-elast Riß-Spachtel równo z powierzchnią, dopasować do faktury i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Wzmocnienie bandażem na gładkich powierzchniach: 
Gruntowanie całej powierzchni wykonać środkiem Dupa-Putzfestiger lub CapaGrund Universal, w zależności od rodzaju podłoża. 
Ułożenie bandażu z tkaniny:
Szczotką lub wałkiem nałożyć rozcieńczony ok. 5% wody środek Cap-elast Phase 1 na szerokość bandażu elastycznego z tkaniny i równomiernie rozprowadzić. Minimalne zużycie: 400 ml/m2. Specjalny bandaż elastyczny z tkaniny 10/10 (np. firmy Kobau) wciskać w mokry materiał Cap-elast Phase 1 rozpoczynając od góry, uważając, aby nie powstały fałdy. Czynność wykonać packą ze stali nierdzewnej lub wałkiem typu Moltopren. Bandaż z tkaniny układać z ok. 5 cm zakładką. 
Warstwa pośrednia po wyschnięciu wzmocnionej powierzchni pokryć materiałem Cap-elast Phase 1 rozcieńczonym ok. 5% wody, zabarwionym na odcień zbliżony do koloru powłoki wierzchniej.
Minimalne zużycie: 350 ml/m2.
Warstwa wierzchnia: wykonać materiałem Cap-elast Phase 2 lub Cap-elast Phase 2-W w stanie nierozcieńczonym.
Minimalne zużycie: 230 ml/m2
Pokrywanie rys wg PN EN 1062: Klasa A5(>2500 µm) w temp. 23°C.

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki PII i PIII (wg DIN 18550):
Nowe tynki po odpowiednio długim okresie sezonowania (zwykle po 2 tygodniach przy temperaturze 20°C i wilgotności 65%) nadają się do malowania. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. wiatr lub deszcz należy znacznie wydłużyć okres sezonowania. Poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy gruntującej z CapaGrund Universal zmniejsza się ryzyko wystapienia wykeitów wapiennych i możliwe jest malowanie już po 7 dniach.

Stare tynki: miejsca naprawy tynku powinny być dobrze związane i suche. Oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Beton:
Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Lekko chłonne lub gładkie powierzchnie zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Piaszczące, kredujące, chłonne powierzchnie gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych i lakierów:
Powierzchnie błyszczące zmatowić (przeszlifować). Kredujące powłoki z farb dyspersyjnych oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem CapaGrund Universal. W przypadku innego sposobu oczyszczania gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nośne, stare, elastoplastyczne powłoki z farb dyspersyjnych:
Oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem lub zmyć wodą z dodatkiem dostępnych na rynku środków powierzchniowo-czynnych. Spłukać strumieniem wody. Warstwę gruntującą wykonać środkiem CapaGrund Universal. Warstwę pośrednią i wierzchnią wykonać materiałem Cap-elast Phase 2, o satynowym połysku lub matowym środkiem PermaSilan.

Nośne powłoki  tynków z żywic syntetycznych (z wyjątkiem systemów ociepleń):
Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Gruntować środkiem CapaGrund Universal.

Nienośne powłoki lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Słabo chłonne lub gładkie powierzchnie zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Powierzchnie pylące, piaszczące i mocno chłonne zagruntować środkiem Dupa-grund.

Nienośne warstwy mineralne:
Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zeskrobanie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. W przypadku oczyszczania na mokro powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia przed dalszą obróbką. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami przemysłowymi lub sadzą:
Oczyścić odpowiednią metodą np. strumieniem wody pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:
Nalot z pleśni, mchów lub glonów usunąć mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie zdezynfekować środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Powłokę wierzchnią wykonać farbą Cap-elast Phase 2-W.

Mur licowy z rysami w spoinach:
Uszkodzone, spękane fugi zeskrobać do głębokości ok.10 mm i zagruntować środkiem Dupa-grund. Po całkowitym wyschnięciu wypełnić szpachlówką Capelast Riß-Spachtel. Dobrze wysuszyć przed nałożeniem kolejnej warstwy. Jeżeli w warstwie pośredniej pojawią się brązowe przebarwienia, to powłokę wierzchnią należy wykonać bezwodną farbą fasadową Duparol (karta informacyjna nr 150).

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Sposób nakładania

Cap-elast Phase 1/Cap-elast Phase 2-W:
Nakładać pędzlem, wałkiem lub szczotką.

Cap-elast Phase 2:
Nakładać pędzlem, wałkiem lub szczotką, a także urządzeniami natryskowymi.

Natrysk airless:
Kat natrysku: 50°
Dysza: 0,025–0,031"
Ciśnienie: 150 bar
Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Cap-elast Faserpaste:
Nakładać w stanie nierozcieńczonym packą ze stali nierdzewnej. Wymieszać przed użyciem.

Zużycie

Cap-elast Phase 1:
Minimalne zużycie: 500 ml/m2 na jeden cykl.

Cap-elast Phase 2/Phase 2-W:
Minimalne zużycie: 230 ml/m2 na jeden cykl.

Capamix Cap-elast:

Minimalne zużycie: 300 g/m2 na jeden cykl.

Cap-elast Faserpaste:

Minimalne zużycie: 1,1 kg/m2 na mm grubości warstwy.

Warunki obróbki

Temperetura stosowania i wysychania:
Min. +8°C do maks. +30°C dla materiału, podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

Cap-elast Phase 1
W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do malownia po 24 godz.

Cap-elast Phase 2/Phase 2-W
W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest odporna na działanie opadów atmosferycznych po 24 godz. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas ten ulega wydłużeniu

Cap-elast Faserpaste
Zależy od wilgotności powietrza, temperatury i grubości nanoszonej warstwy. Ok. 24 godz. na 1mm grubości w temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%.

Wskazówka

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, mgle oraz możliwości wystąpienia opadów atmosferycznych lub nocnych przymrozków.
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokrym w mokre”.

W wypadku natryskiwania farbę najpierw dokładnie wymieszać a następnie przecedzić. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Nie stosować na podłożach zawierających dużą ilość wapnia oraz tynkach lekkich. W przypadku ciemnych kolorów obciążenie mechaniczne powierzchni, może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych farb.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Widoczność miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

Pęknięcia (rysy) budowlane mogą być powodowane przez bardzo silne ruchy budynku. W związku z tym nie jest możliwe zapewnienie długotrwałego i niewidocznego przekrycia pęknięć przy pomocy malarskich systemów powłokowych. Szczeliny przy oknach, drzwiach i parapetach należy odpowiednio uszczelnić przy użyciu materiału uszczelniającego o długotrwałej elastyczności.

Na powierzchniach fasad które ze względu na swoje usytuowanie narażone są na rozwój alg i grzybów zalecane jest stosowanie specjalnych farby Cap-elast Phase 2-W. Jest to ochrona długotrwała, jednakże ograniczona czasowo, uzależniona od usytuowanie budynku i obciążenia wilgocią.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.