Caparol Amphibolin

Uniwersalna farba najnowszej generacji do fasad i powierzchni wewnętrznych, bezrozpuszczalnikowa (standard E.L.F.). Spełnia wymagania norm: PN-EN 1062-1 oraz PN EN 13 300.

About Caparol Amphibolin

Zastosowanie

Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba do fasad i powierzchni wewnętrznych o wszechstronnym zastosowaniu i wyjątkowo dobrej przyczepności do prawie każdego podłoża.

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powłok zewnętrznych na gładkich lub lekko chropowatych podłożach. Chroni przed agresywnymi zanieczyszczeniami zawartymi w atmosferze. Farba uniwersalna, przeznaczona do stosowania na mineralnych tynkach cementowo- wapiennych i cementowych, betonie, cegle wapienno-piaskowej, murze licowym z cegły ceramicznej, nośnych starych powłokach, powierzchniach ocynkowanych, twardym PCW, płytach włókno-cementowych i nie wymiarowych elementach drewnianych. Nie może być stosowana na systemach ociepleń.

Wewnątrz stosowana do wykonywania niezwykle wytrzymałych, odpornych na szorowanie, zachowujących pierwotną fakturę powłok. Polecana szczególnie do wykonywania, narażonych na duże obciążenia powłok na tapetach z włókna szklanego z systemu Capaver. Dzięki wysokiemu współczynnikowi odbijania światła nadaje się znakomicie do niedoświetlonych korytarzy, klatek schodowych, magazynów, hal fabrycznych i garaży podziemnych.

Właściwości

 • Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
 • Nie zawiera składników powodujących „fogging” - „łapanie” kurzu z powietrza
 • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym, neutralnym zapachu
 • Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne
 • Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1 (< 5 µm) według PN EN 13 300
 • Zdolność krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajności 8 m2/l tj. ok. 120 ml/m2
 • Hydrofobowa, odporna na intensywne opady atmosferyczne wg. DIN 4108
 • Wysoce przyczepna
 • Nie żółknąca
 • Odporna na zasady, nie zmydla się
 • Tworzy cienką warstwę zachowując fakturę malowanej powierzchni
 • Odporna na wodne środki dezynfekcyjne oraz domowe środki czystości.
 • Łatwa w użyciu
 • Zawiera fotokataliktycznie działające pigmenty
 • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Spoiwo

100% czystego akrylanu.
Dyspersja z tworzyw sztucznych wg DIN 55 945 z aktywatorem adhezji zapewniającym optymalną przyczepność farby.

Wielkość opakowań

 • Standardowe:
  2,5 l, 5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  2,5 l, 5 l, 10 l

Barwa

Biała.

Amphibolin można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.

W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów (np. czerwonych, pomarańczowych, żółtych), zaleca się wykonanie warstwy podkładowej jaśniejszym lub mniej intensywnym kolorem kryjącym o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy nawierzchniowej.

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26
Klasa: A
Grupa: 1-3 w zależności od koloru

Stopień połysku

półmat, G2

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Dane Techniczne

Własności wg normy: PN EN 1062

Granulacja

drobna 100 µm, S1

Gęstość

ok. 1,39 g/cm3 dla B1

Grubość warstwy suchej

50–100 µm, E2

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdCO2

> 50 m, C1

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (mała),W3

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

(wartość-sd): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (średnia), V2
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Wskazówki i porady

Zawarty w farbie Amphibolin katalizator adhezji zapobiega pęcznieniu spoiwa, nawet przy długotrwałym narażeniu powłoki na działanie wilgoci. Dzięki temu powłoka ściśle przylega do podłoża, nie tworząc wybrzuszeń i nie odpryskując. Prezentujemy poniżej test laboratoryjny przeprowadzony na płytach szklanych.
Bild 3 (003453.jpg)Bild 4 (003454.jpg)
Z lewej tradycyjna dyspersyjna farba fasadowa, z prawej Amphibolin.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowań

wewnętrze typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie zewnętrzne:

Tynki PII i PIII (wapienno-cementowe i cementowe)/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm2:
Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia z reguły w temp +20 o C i  wilgotności względnej 65 % tynki są suche po ok. 2 tygodniach. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. deszcz, mgła, wiatr) czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. Przed malowaniem tynki powinny być związane i suche. Należy usunąć warstwy pylące lub piaszczące oraz zaschnięte mleczko cementowe. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych zalecane jest wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal.

Stare tynki: miejsca naprawiane muszą być związane i suche. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkami OptiSilan TiefGrund bądź CapaSol RapidGrund.  Podłoża pylące lub osypujące się, względnie bardzo zniszczone zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.
Na lekkie tynki mineralne stosować farby z systemów Sylitol lub AmphiSilan.

Beton:
Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie słabo chłonne, względnie gładkie gruntować farbą Amphibolin rozcieńczoną maks. 5% wody. Powierzchnie silnie chłonne gruntować środkami OptiSilan TiefGrund lub CapaSol RapidGrund. Powierzchnie pylące gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Płyty włókno-cementowe (z azbestem i bez azbestu):
Gruntownie według karty techniczno informacyjnej nr. 650.  Płyty niezabudowane zagruntować wraz z tylną stroną i krawędziami! Przy powlekaniu płyt azbestowo-cementowych postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowe, silnie zasadowe płyty włókno-cementowe gruntować środkiem Disbon 481 EP- Uniprimer w celu uniknięcia wykwitów wapiennych.

Płyty wiórowo cementowe:
Z powodu wysokiej alkaliczności, aby zapobiec wykwitom wapiennym należy je zagruntować środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych, dyspersyjno-krzemianowe lub silikonowych:
Stare powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Sprawdzić podłoże według wytycznych BFS-karta Nr.20.

Stara powłoka o następujących właściwościach:
Słabo chłonna, twarda, sucha, nośna: patrz "Układ warstw na przygotowanych podłożach".
Umiarkowanie chłonna: CapaGrund Universal rozcieńczony do maks. 3% wodą.
Bardzo chłonna: OptiSilan TiefGrund nierozcieńczony.

Kredujące lub pylące (również pod wpływem obciążenia wodą na podstawie BFS nr 20, B.13 „Wytrzymałość powierzchniowa, kredowanie”: gruntowanie Dupa-Putzfestiger.

Błyszczące i hydrofobowe powierzchnie:
Uszorstnić mechanicznie. Zagruntować z CapaGrund Universal. Jeśli po obróbce mechanicznej nadal będzie zachodził efekt perlenia wody, zaleca się gruntowanie Dupa-HaftGrund.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych i lakierów:
Powierzchnie błyszczące zmatowić. Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, zmyć ręcznie lub zastosować inną, odpowiednią dla danego podłoża metodę oczyszczania. Zagruntować farbą Amphibolin rozcieńczoną maks. 5% wody.

Nośne, elastoplastyczne powłoki z farb dyspersyjnych, np. stare powierzchnie malowane materiałami z systemu Cap-elast:
Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, zmyć ręcznie lub zastosować inną, odpowiednią dla danego podłoża metodę oczyszczania. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Przy powlekaniu tego typu podłoży należy stosować farbę Amphibolin jedynie w bieli i jasnych odcieniach o współczynniku odbicia światła (HBW) >60.

Nośne powłoki tynków z żywic syntetycznych:
Stare tynki oczyścić metodą odpowiednią do ich stanu. Przy czyszczeniu na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed przystąpieniem do dalszych prac. Zagruntować farbą Amphibolin rozcieńczoną maks. 5% wody.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Zagruntować farbą Amphibolin rozcieńczoną maks. 5% wody. Powierzchnie silnie chłonne i osypujące się zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nienośne warstwy mineralne:
Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zeskrobanie, oczyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem lub zastosować inną metodę. W przypadku czyszczenia na mokro powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia przed dalszą obróbką. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger..

Nie malowany mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Do malowania nadaje się jedynie mrozoodporna cegła licowa niezawierająca powodujących pęcznienia i przebarwiania domieszek takich jak piasek lub glina. Gruntować materiałami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol L.F.

Nie malowane, nie wymiarowe elementy drewniane:
Ze świeżego drewna usunąć krople żywicy i pęcherze żywiczne. Zawierające tłuszcze drewno tropikalne przemyć rozpuszczalnikiem nitro. Ze starego drewna usunąć spróchniałe warstwy, aż do uzyskania zdrowej powierzchni. W przypadku drewna liściastego wilgotność drewna nie może przekraczać 12%, drewna iglastego - 15%. Zagruntować środkiem Capalac- Holz- Imprägniergrund. Przy obróbce drewna mającego skłonność do przebarwień konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej środkiem Capacryl Holz-IsoGrund.

Powierzchnie ocynkowane:
Powierzchnie ocynkowane zmywać wodą amoniakalną z dodatkiem detergentu i przeszlifować flizem korundowym. Spłukać dokładnie czystą wodą. Zagruntować farbą Amphibolin rozcieńczoną maks. 5% wody. Przy dużej wilgotności otoczenia, barwne powłoki na powierzchniach ocynkowanych mogą pokryć się białymi wykwitami. Wykwity ścierać na sucho, miejsca pokryć dodatkową warstwą farby Amphibolin.

Twarde PCW:
Oczyścić i oszlifować. Zagruntować farbą Amphibolin rozcieńczoną maks. 5% wody.

Powłoki typu Coil-Coating:
Czyścić za pomocą środków odtłuszczających. Gruntować farbą Amphibolin. Uwaga: zawierające silikon powłoki typu coil-coating nie nadają się do malowania. Ze względu na fakt, iż nie da się tego ustalić na budowie, należy wykonać malowanie próbne i sprawdzić przyczepność warstwy.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadaje się jedynie mrozoodporna cegła licowa lub klinkier bez innych domieszek. Spoiny nie mogą być spękane, mur musi być suchy, pozbawiony wykwitów solnych. Zagruntować farbą Amphibolin rozcieńczoną maks. 5% wody. Jeśli na warstwie gruntującej pojawiają się brązowe wykwity, kolejne warstwy wykonać bezwodną farbą do fasad Duparol (karta informacyjna nr 150).

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami przemysłowymi i sadzą:
Powlekać bezwodną farbą fasadową Duparol (karta informacyjna nr 150).

Powierzchnie zaatakowane przez glony, pleśnie i mchy:
Zdezynfekować środkiem Capatox. Malować specjalnymi farbami fasadowymi ThermoSan lub Muresko-Premium.

Spękane powierzchnie tynku i betonu:
W zależności od klasy rys powlekać farbą FibroSil, PermaSilan lub preparatami systemu Cap-elast (karta informacyjna nr 160).

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól zeszczotkować na sucho i usunąć. Zagruntować środkiem Dupa-grund. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Małe ubytki w podłożach mineralnych naprawić masą szpachlową Caparol‑Fassaden‑Feinspachtel. Ubytki do 20 mm zaleca się reperować masą szpachlową Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować.

Powierzchnie wewnętrzne:

Tynki wapienno-cementowe i cementowe/Wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm2 :
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Porowate, piaszczące, silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiSilan TiefGrund bzw. CapaSol RapidGrund.

Gotowe tynki gipsowe i tynki anhydrytowe/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 13279 min. 2 N/mm2:
Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Płyty gipsowe:
Płyty silnie chłonne gruntować środkami OptiSilan TiefGrund oder Dupa-Putzfestiger. 

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachli. Miękkie i przeszlifowane miejsca wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger, płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej i cegły ceramicznej:
Malować bez specjalnego przygotowania.

Powłoki nośne:
Powłoki matowe i słabo chłonne malować bez wcześniejszego przygotowania. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować).

Powłoki nienośne:
Nienośne powłoki z farb dyspersyjnych, lakierów, tynków z żywic syntetycznych usunąć. Podłoża słabo chłonne i gładkie malować bez gruntowania. Podłoża porowate, piaszczące, względnie silnie chłonne gruntować środkami OptiSilan TiefGrund bzw. CapaSol RapidGrund. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, podłoża odkurzyć. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Powłoki z farb klejowych:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Niemalowane tapety papierowe i typu „Rauhfaser”:
Malować bez przygotowania.

Tapety nie przyczepne do podłoża:
Całkowicie usunąć. Zmyć pozostałości kleju i tapety. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Podłoża zagrzybione:
Nalot pleśniowy usunąć mechanicznie poprzez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnie zmyć środkiem grzybobójczym i zostawić do całkowitego wysuszenia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbami Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol-IsoDeck (karta informacyjna nr 848).

Drewno i materiały drewnopochodne:
Gruntować nierozcieńczoną farbą Amphibolin. Drewno i materiały drewnopochodne skłonne do przebarwień gruntować środkiem izolującym Capacryl Holz-IsoGrund.

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Powierzchnie słabo- lub nie chłonne przed natryskiwaniem zagruntować środkiem Capagrund Universal.

Natrysk airless:
Kąt natrysku: 50°
Dysza: 0,017–0,021"
Ciśnienie: 150–180 bar

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca lub pośrednia:
Farba Amphibolin nierozcieńczona lub rozcieńczona maks. 5% wody.

Warstwa wierzchnia:
Farba Amphibolin nierozcieńczona lub rozcieńczona maks. 5% wody. Na podłożach chropowatych, warstwy gruntującą i/lub pośrednia oraz wierzchnią wykonać farbą rozcieńczoną 5% wody.

Zużycie

Ok. 120 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

+5° C otoczenia, podłoża i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia umyć po użyciu wodą.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.
Na zewnętrznych podłożach porowatych, o wyrazistej strukturze zaleca się ze względów optycznych stosowanie matowych farb fasadowych Muresko-Premium, Muresko-Plus, AmphiSilan Plus lub Sylitol Finish 130, ThermoSan, Carbosol. W wypadku nakładania natryskowego - Airless farbę wcześniej dokładnie wymieszać i przecedzić.
Na powierzchniach fasad, które ze względu na swoje usytuowanie narażone są na rozwój alg i grzybów zalecane jest stosowanie specjalnych farb o podwyższonej odporności na rozwój alg i grzybów np. ThermoSan, Muresko-Premium.
W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw. efekt pisania).  Jest to typowa cecha wszystkich elewacyjnych farb matowych. Pod wpływem wilgoci np. deszczu smugi znikają. Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.  Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Przy wykonywaniu barwionych powłok na podłożach zasadowych stosować gruntowanie środkiem CapaGrund Universal w celu uniknięcia wykwitów wapiennych. Stosowanie środków dezynfekcyjnych na bazie fenoli może prowadzić do zżółknięcia powierzchni.
Odznaczanie się miejsc w których wykonywane są miejscowe poprawki, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.