Beckers Väggfärg Kitchen & Bathroom

Beckers Väggfärg Kitchen & Bathroom

Przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej: w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia; zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym branży spożywczej bez bezpośredniego kontaktu z żywnością. Malowanie tynków cementowo-wapiennych, podłoży betonowych (tylko jako dekoracja), płyt gipsowokartonowych (suchych tynków), tapet z włókna szklanego. Można również używać do malowania drobnych elementów wykończeniowych drewnianych, drewnopochodnych lub metalowych, jako uzupełnienie koloru przy malowaniu ścian, po uprzednim zagruntowaniu podkładem do drewna (elementy drewniane i drewnopochodne), podkładem antykorozyjnym (elementy metalowe). BECKERS VÄGGFÄRG KITCHEN & BATHROOM może być również stosowana do renowacji powierzchni uprzednio malowanych farbami wodorozcieńczalnymi lub alkidowymi. Uwaga! Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą.
Product Details
Kategorie: , Brand:

About Beckers Väggfärg Kitchen & Bathroom

Wysokiej jakości matowa farba lateksowa, szczególnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci oraz pary wodnej występującej w kuchniach i łazienkach. Produkt dostępny w sieci Castorama.




  • Powłoka o zwiększonej odporności na działanie wilgoci i pary wodnej

  • Bardzo dobra odporność na szorowanie

  • Trwałe kolory




Przeznaczenie

Do wnętrz




Wydajność

10 - 14 m²/l




Stopień połysku

Mat




Metody aplikacji

pędzel, wałek




Warunki aplikacji

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.




LZO





Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie niemalowane: tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie zagruntować farbą gruntującą BECKERS VÄGGFÄRG PRIMER lub BECKERS DESIGNER PRIMER. Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą BECKERS VÄGGFÄRG KITCHEN & BATHROOM.

Powierzchnie uprzednio malowane: przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Luźno związane elementy starej powłoki dokładnie usunąć, nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią szpachlówką. Całość podłoża zagruntować farbą BECKERS VÄGGFÄRG PRIMER lub BECKERS DESIGNER PRIMER. Pomalować dwukrotnie farbą BECKERS VÄGGFÄRG KITCHEN & BATHROOM.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: farbę wapienną lub klejową usunąć całkowicie. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie zagruntować farbą gruntującą BECKERS VÄGGFÄRG PRIMER lub BECKERS DESIGNER PRIMER. Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą BECKERS VÄGGFÄRG KITCHEN & BATHROOM.

Taśmę malarską usuwać na „mokro”.

Uwaga! Malowane podłoże musi być mocne i stabilne. W przypadku luźno związanego i chłonnego podłoża przed gruntowaniem, powierzchnię zabezpieczyć preparatem BECKERS MAX PRIMER. Właściwa wentylacja pomieszczeń zapobiega rozwojowi grzybów w pomieszczeniach. Konieczne jest umycie ścian środkiem dezynfekującym, skutecznym przeciwko grzybom pleśniowym, w przypadku wcześniejszego zarażenia nimi ścian.




Malowanie

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstw BECKERS VÄGGFÄRG KITCHEN & BATHROOM za pomocą pędzla lub wałka.
Zaleca się stosownie narzędzi malarskich ANZA.
Ważne! W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy przygotować odpowiednią ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.




Po zakończeniu malowania

Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można