Beckers Max Primer

Beckers Max Primer

Bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący do przygotowania chłonnych i sypkich podłoży przed malowaniem. Wzmacnia osłabione podłoża i zwiększa przyczepność farb nawierzchniowych.
Product Details
Kategorie: , Brand:

About Beckers Max Primer

Bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący do przygotowania chłonnych i sypkich podłoży przed malowaniem. Wzmacnia osłabione podłoża i zwiększa przyczepność farb nawierzchniowych.
  • Zmniejsza chłonność malowanej powierzchni i zwiększa wydajność farb nawierzchniowych.

  • Kompatybilny z farbami marki Beckers.

  • Wyróżnia się dobrą wydajnością.Przeznaczenie

Do wnętrz
Wydajność

5 - 14 m²/l
Stopień połysku

Neutralny
Metody aplikacji

pędzel, wałek, natrysk
Warunki aplikacji

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, przy wilgotności względnej poniżej 80%.
LZO

Przygotowanie powierzchni

Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu. Nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Dokładnie usunąć pył po szlifowaniu. Farbę wapienną lub klejową usunąć. Nałożyć jedną warstwę impregnatu gruntującego, w razie konieczności dopuszcza się nałożenie drugiej warstwy po min. 2h.

Ważne: Nie dopuszczać do przeszklenia podłoża po wymalowaniu. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę kompatybilności z podłożem.
Malowanie

Produkt gotowy do użycia, z możliwością rozcieńczenia wodą do 30-40% po wstępnej ocenie podłoża. Nie dopuszczać do przeszklenia podłoża po wymalowaniu. Nałożyć jedną warstwę impregnatu za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową. Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.
Po zakończeniu malowania

Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można