Malowanie tarasów i pomostów – impregnacja drewna na zewnątrz pomieszczeń

Malowanie tarasów i pomostów – impregnacja drewna na zewnątrz pomieszczeń

Wybór produktu

 • Do tarasów i pomostów, które przez cały rok są narażone na działanie czynników atmosferycznych, należy stosować  olej do drewna Tikkurila Valtti Wood Oil.  Olej do drewna można stosować tylko na surowe drewno, niczym wcześniej nieimpregnowane.
 • Ważne jest, by stosować  produkt  zabarwiony (w kolorze), gdyż bezbarwne nawierzchniowe preparaty półtransparentne nie zapewniają odpowiedniej ochrony drewna przed promieniami UV.
 • Zastosowanie do impregnacji drewna oleju pogłębia i podkreśla  naturalną barwę i rysunek drewna. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia powierzchni, meble, tarasy i pomosty, które przez cały rok narażone są na działanie czynników atmosferycznych należy impregnować olejem raz lub dwa razy w roku (impregnacja renowacyjna). Do powierzchni, które wcześniej były impregnowane olejem zawsze powinno się stosować produkty olejowe.
 • W przypadku pomostów, do części metalowych, których elementy znajdują się ponad poziomem wody i narażone są na rdzewienie, należy stosować jako podkład Tikkurila Everal Metal Primer lub Tikkurila Everal Corrostop, jako nawierzchnię Tikkurila Everal Matt [10], Tikkurila Everal Semi Matt [30], Tikkurila Everal Semi Gloss [70], Tikkurila Everal High Gloss [90], Tikkurila Miranol lub gruntoemalię Tikkurila Makor-Tix.

Przed malowaniem

 • Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny być prowadzone w zakresie temperatur od 5°C do 25°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 80%. Malowane powierzchnie nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze wskazówkami nt. przygotowania powierzchni oraz sposobu użycia produktu zawartymi na opakowaniu (w karcie technicznej).
 •  W przypadku malowania powierzchni świeżych, wcześniej niemalowanych, należy upewnić się, że drewno jest odpowiednio wysuszone (wilgotność względna drewna powinna być niższa niż 20%).
 • W przypadku olejowania powierzchni drewnianych, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, barwy i twardości  oraz od liczby nałożonych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną na niewielkiej powierzchni.
 • Wybór narzędzia do aplikacji należy uzależnić od rodzaju produktu – i tak, dla produktów wodorozcieńczalnych zalecane są narzędzia z materiałów syntetycznych, a dla produktów rozpuszczalnikowych z  materiałów naturalnych (lub mieszanych).
 • Przed rozpoczęciem malowania produkt należy dobrze wymieszać.

Podczas malowania

 • Okresowo powtarzać mieszanie produktu podczas aplikacji.
 • Przy malowaniu powierzchni drewnianych istotne jest bardzo dokładne zabezpieczenie krawędzi ciętych np. desek, co zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do wnętrza.
 • Malowanie drewna powinno być wykonywane przy użyciu odpowiednich narzędzi (zalecamy stosowanie narzędzia marki Anza).
 • Oleje  najlepiej nakładać pędzlem, cienkimi warstwami dobrze wcierając i rozprowadzając produkt. W celu lepszego uwidocznienie słoi drewna można po krótkim czasie (10-20 min) od naniesienia produktu usunąć jego nadmiar przy pomocy szmatki, czyściwa lub suchego pędzla. Deski malujemy zawsze pojedynczo wzdłuż słojów drewna.

Po malowaniu

 • W zależności od użytego produktu i grubości nałożonej powłoki, schnięcie oraz uzyskanie przez powłokę pełnej odporności może trwać do 1 tygodnia.
 • Przechowywanie farby w nieszczelnym opakowaniu  prowadzi w krótkim czasie do jej zniszczenia.
 • W zależności od rodzaju produktu – wodorozcieńczalny lub rozpuszczalnikowy – narzędzia należy umyć za pomocą wody lub, dedykowanego do produktów rozpuszczalnikowych, rozcieńczalnika.
 • Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.  Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadajacym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy przekazać do recyklingu.  Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można uzyskać w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.  Z reguły w każdym mieście działa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiałów przeznaczonych do utylizacji.
 •  UWAGA!

Ryzyko samozapłonu zużytych czyściw, papierowych ręczników itp.  Zanieczyszczone materiały mogą po kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku.

Related posts