Malowanie sufitów

Malowanie sufitów

Wybierz produkt

 • Wybór farby do sufitów zależy od naszej decyzji, czy będziemy chcieli pomalować sufit na biało, czy też w kolorze.  Do malowania sufitów należy wykorzystywać matowe produkty, które ograniczają zjawisko odbijania się światła i tworzenia refleksów.

Przed malowaniem

 • Zanim rozpoczniesz malowanie sufitów, zawsze przed zastosowaniem produktu, należy przeczytać zalecenia znajdujące się w karcie technicznej lub na opakowaniu.
 • Zabepieczyć powierzchnie niemalowane przed zachlapaniem; niektóre farby mogą trwale uszkodzić elementy nieprzeznaczone do malowania.
 • Sprawdzić, czy powierzchnia przeznaczona do malowania jest czysta i bez uszkodzeń.  Wszelkie zabrudzenia będą wpływać negatywnie na przyczepność farby do podłoża.  Sufit przed malowaniem należy odkurzyć, oczyścić, w razie potrzeby, uzupełnić ubytki i zagruntować.
 • Gruntowanie powierzchni przy użyciu odpowiedniego produktu pozwoli oszczędzić czas i pieniądze.  Ponadto, prawidłowo zagruntowane podłoże  o wiele lepiej „przyjmuje” farbę, co w efekcie gwaratuje długotrwały, ładny wygląd pomalowanej powierzchni.
 • Kolor farby podkładowej powinien byc zbliżony, pod względem nasycenia barwy do farby nawierzchniowej.  Ten zabieg pozwala nam na uzyskanie, już podczas malowania farbą gruntującą, koloru na ścianie.  Zmniejszamy również w ten sposób krotność malowania.  Malujemy ek onomicznie.

Podczas malowania

 • Przed rozpoczęciem prac produkt należy dokładnie wymieszać.
 • Optymalna temperatura do malowania wnętrz wynosi 5 – 25 °C.
 • Wilgotno˜ść względna w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 80%.
 • Malowanie sufitów szczególnie tych o dużej powierzchni wykonujemy w następujący sposób:
  •  Farbę na malowany fragment nakładamy w różnych kierunkach zaczynając od środka malowanego odcinka, a następnie wyciągamy całość prowadząc wałek zawsze w tym samym kierunku np. z lewej do prawej, w celu uzyskania jednolitej faktury. Docisk wałka do malowanej powierzchni w pierwszym etapie jest większy z uwagi na chęć uzyskania dobrego krycia, w drugim słabszy ponieważ w ten sposób łatwiej jest uzyskać wspomnianą jednolitość.
  • Poszczególne fragmenty malowanego sufitu łączymy metodą „mokro na mokro”.
  • W celu ujednolicenia powierzchni i eleiminacji smug pomalowany fragment wygładźmy delikatnymi ruchami wałka.
  • Malujemy wzdłuż krótszego boku.
  • Sufity, których długość krótszego boku wykracza poza 4-5 mb warto malować w zespole (min. dwuosobowym wykorzystując zasady pracy równomiernej).
 • Jeżeli w pokoju panuje niska wilgotność i/lub wysoka temperatura, malowanie sufitów za pomocą farb wodorzocieńczalnych może być trudnością, bowiem mogą one zbyt szybko wysychać; w konsekwencji może wystąpić efekt smużenia.
 • Dopuszcza się delikatne rozcieńczenie farby zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej, które pomoże nam w malowaniu podczas nakładania pierwszej warstwy w niekorzystych warunkach (niska wilgotność, wysoka temperatura).
 • Zbyt wysoka wilgotność może wydłużyć czas schnięcia produktów do niebezpiecznego poziomu, co w efekcie może dać np. przebarwienia lub różnicę w połysku.
 • Jeśli malowanie ma być kontynuowane następnego dnia należy  wałek lub pędzel włożyć do plastikowej torebki i szczelnie ją zamknąć.

Po malowaniu

 • Bezpośrednio po malowaniu sufitu należy usunąć maskującą taśmę malarską.
 • Należy zapewnić odpowiednią wentylację i wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.
 • Farba powinna dobrze wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru nie wystarczy. W zależności od produktu i grubości powłoki schnięcie (pełne utwardzenie powłoki) może trwać od kilku dni nawet do czterech tygodni.  Samo malowanie sufitów jest więc procesem o wiele krótszym, aniżeli wysychanie i doprowadzanie pomieszczenia do stanu gotowego do użytkowania.
 • Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, puszkę trzeba dokładnie zamknąć i odwróć ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.
 • Płˆynnych pozostaˆło˜ści nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Z regułˆy w każdym mieś˜cie działˆa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiaˆłów przeznaczonych do utylizacji.

Related posts