Malowanie ścian

Malowanie ścian

Wybierz produkt

 • Malowanie ścian powinno rozpocząć się od wyboru produktu według określonych kryteriów – stopnia połysku i wielkości powierzchni, którą chcemy zamalować. Kolory ścian matowych dają poczucie uspokojenia i wewnętrznej harmonii, zaś kolory ścian błyszczące nadają pomieszczeniom dynamiki, gdyż  kolory lśnią i błyszczą.
 • Do malowania ścian proponujemy następujące produkty:

matowe – Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt [3], Tikkurila Optiva Matt [5]Tikkurila Feelings Interior Paint

satynowe – Tikkurila Optiva Satin Matt [7], Tikkurila Joker

półmatowe – Tikkurila Optiva Semi Matt [20], Tikkurila Luja Semi Matt

 Przed malowaniem

 • Malowanie ś˜cian to dˆługotrwałˆy proces, dlatego warto starannie się do niego przygotować. Zanim rozpoczniesz malowanie ś˜cian, warto przeczytać zalecenia znajdujące się w karcie technicznej lub na opakowaniu produktu.
 •  Zabezpiecz wszystkie powierzchnie niemalowane przed zachlapaniem.  Niektóre farby mogą trwale uszkodzić malowane elementy.
 • Sprawdź, czy powierzchnia przeznaczona do malowania jest czysta i bez uszkodzeń.  Wszelkie zabrudzenia będą wpˆływać negatywnie na przyczepno˜ść farby do podˆłoża.  Każdą ˜ścianę przed malowaniem należy odkurzyć, umyć oraz uzupeˆłnić ubytki je˜śli takowe występują i następnie caˆłą powierzchnię zagruntować.
 • Gruntowanie przy użyciu odpowiedniego produktu pozwoli oszczędzić czas i pieniądze.  Ponadto prawidˆłowo zagruntowana powierzchnia o wiele lepiej „przyjmuje” farbę, co w efekcie gwarantuje lepszą i dłˆuższą eksploatację.
 • Warto pamiętać, że kolor farby podkłˆadowej powinien być zbliżony pod względem nasycenia barwy do farby nawierzchniowej.  Ten zabieg pozwala nam na uzyskanie koloru na ścianie już podczas malowania farbą gruntującą.   Zmniejszamy w ten sposób krotność malowania i, co za tym idzie, malujemy ekonomicznie.

Podczas malowania

 • Prace związane z malowaniem ścian należy rozpocząć od dokładnego wymieszania produktów.
 • Optymalna temperatura do malowania wnętrz wynosi 5 – 25 °C.
 • Wilgotno˜ść względna w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 80%.
 • W pierwszej kolejno˜ści należy pomalować sufit.  Malowanie ś˜cian powinno być przeprowadzone w drugiej kolejno˜ści.  Rozpoczynamy od malowania wzdˆłuż narozników, listew i przewodów. Następnie przechodzimy do małˆych powierzchni, a większe zostawiamy na koniec.  Farbę nanosimy spokojnymi pociągnięciami waˆłka w górę, a następnie w dółˆ.  Powierzchnię malujemy kilkakrotnie w różnych kierunkach.  W czasie malowania połˆowa waˆka powinna pokrywać pomalowaną wcze˜śniej powˆłokę.
 • Jeżeli w pokoju panuje niska wilgotno˜ść i/lub wysoka temperatura, malowanie ś˜cian za pomocą farb wodorozcieńczalnych może sprawiać trudnoś˜ci . Mogą one zbyt szybko wysychać podczas malowania co może spowodować efekt smużenia.
 • Dopuszcza się delikatne rozcieńczenie farby zgodne z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej, które pomoże nam w malowaniu podczas nakˆładania pierwszej warstwy w niekorzystnych warunkach (niska wilgotno˜ść, wysoka temperatura).
 • Za wysoka wilgotno˜ść w pomieszczeniu może wydˆłużyć czas schnięcia produktów do niebezpiecznego poziomu, co w efekcie może dać np. przebarwienia lub różnicę w poˆłysku.
 • Malując kolejne fragmenty powierzchni ś˜cian, ˆłączmy je zgodnie z zasadą „”mokro na mokro””.  W celu ujednolicenia powierzchni i eliminacji smug pomalowany fragment wygˆładźmy delikatnymi ruchami waˆłka. Żeby zastosować się do tej zasady duże powierzchnie malujmy w min. 2 osoby (w pojedynkę nie jeste˜my w stanie tego zrobić).
 • Je˜żeli malowanie ˜ścian ma być kontynuowane następnego dnia, należy wałˆek lub pędzel wˆłożyć do plastikowej torebki i szczelnie ją zamknąć.

Po malowaniu

 • Bezpośrednio po malowaniu ścian należy usunąć maskującą taśmę malarską.
 • Następnie, warto zapewnić odpowiednią wentylację w pokoju i wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.
 • Farba powinna dobrze wyschnąć.  Niewystarczajace jest wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby.   W zależności od produktu i grubości powłoki schnięcie (pełne utwardzenie) może trwać od kilku dni do nawet czterech tygodni. Malowanie ścian zatem jest procesem o wiele krótszym, aniżeli wysychanie i doprowadzanie pomieszczenia do stanu użytkowania.
 • Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, puszkę trzeba dokładnie zamknąć i odwróć do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.
 • Płˆynnych pozostaˆło˜ści nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Z regułˆy w każdym mieś˜cie działˆa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiaˆłów przeznaczonych do utylizacji.

Related posts