Malowanie podłóg

Malowanie podłóg

Wybierz produkt

Rekomendowane produkty to m.in.: Tikkurila Betolux, Tikkurila Unica Super Lacquer, Tikkurila Nostalgia Floor Oil, Tikkurila Parketti Ässä.

Elementy, o których należy pamiętać przy malowaniu podłóg:

 • szpachlówka do drewna pochłania barwione lakiery i oleje inaczej niż pozostała powierzchnia podłogi. Może to spowodować powstanie nierównego koloru;
 • produkt Tikkurila Parkett iÄssä nie jest odpowiedni do powierzchni wykonanych z sosny diamentowej, dębu palonego lub stabilizowanego brązowego buku;
 • farba Tikkurila Betolux może być stosowana do malowania podłóg drewnianych i betonowych np. w mieszkaniu, piwnicy, magazynach i saunie.

Przed malowaniem

 • Należy sprawdzić stan powierzchni podłogi i przeprowadzić niezbędne naprawy konstrukcyjne.
 • Zazwyczaj temperatura powietrza, powierzchni i farby, lakieru lub oleju nie może być mniejsza niż +5°C.  W przypadku produktu Tikkurila Betolux temperatura podczas aplikacji musi wynosić powyżej +10°C;  w przypadku stosowania Tikkurila Parketti-Ässä temperatura musi mieć przynajmniej +15°C.  Dla produktu Tikkurila Parketti-Ässä Stain (Petsi) minimalna temperatura aplikacji to +15°C. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
 • Wilgotność względna drewna nie może przekraczać 15%.
 • Beton powinien być suchy i mieć przynajmniej 28 dni. Względna wilgotność betonu nie może przekraczać 97%, a wilgotność wagowa – 4%. Aby zmierzyć poziom wilgotności, należy za pomocą taśmy dokładnie przykleić do podłogi kawałek folii (1m kw.).  Jeśli po 24 godzinach pod folią zbierze się wilgoć , oznacza to że beton nie jest jeszcze wystarczająco suchy i nie można go malować.
 • Przed użyciem należy zapoznać się z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.
 • W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półprzezroczystymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, barwy i twardości oraz od liczby nałożonych warstw. Najpierw warto wypróbować lakier na niewielkiej powierzchni.
 • Stosując produkty półtransparentne zawsze należy nakładać je zgodnie z rysunkiem słojów drewna w celu uzyskania równego wykończenia.
 • Produkt przed użyciem trzeba dokładnie wymieszać.

Podczas malowania

 • Zalecane jest mieszanie produktu podczas nakładania.
 • Należy unikać aplikowania spienionego/napowietrzonego produktu.
 • Unikać nakładania grubych warstw z uwagi na długi okres schnięcia i marszczenie w trakcie suszenia.
 • Mycie narzędzi powinno odbywać się bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

Po malowaniu

 • Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Pozwól farbie całkowicie wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru nie wystarczy. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do czterech tygodni. Po tym okresie powierzchnie mogą być czyszczone i normalnie użytkowane.
 • Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, dokładnie zamknij puszkę i odwróć ją wiekiem do dołu, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.
 • Płˆynnych pozostaˆło˜ści nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Z regułˆy w każdym mieś˜cie działˆa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiaˆłów przeznaczonych do utylizacji.

Related posts