Malowanie mebli

Malowanie mebli

Wybierz produkt

 • Malowanie mebli powinno rozpocząć się od wyboru produktu pod kątem przyszłego przeznaczenia i wykorzystania powierzchni.  Produkty możliwe do wykorzystania to:

Emalie – Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Tikkurila Everal Matt [10], Tikkurila Everal Semi Matt [30],Tikkurila Everal Semi Gloss [70], Tikkurila Everal High Gloss [90]

Lakiery – Tikkurila Kiva Interior Lacquer, Tikkurila Unica Super Lacquer.

 • Temperatura powietrza, powierzchni i farby lub lakieru nie może być niższa niż +5°C. Jeśli użyty będzie lakier Tikkurila Kiva Interior Lacquer, temperatura musi wynosić przynajmniej +10°C, a jeśli farba Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40] – przynajmniej +10°C.  Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
 • Wybór produktu nawierzchniowego wiąże się również z wyborem odpowiedniego podkładu; zalecenia zawarte są w kartach technicznych produktów.  Wybrany kolor podkładu powinien być zbliżony do koloru warstwy nawierzchniowej. W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półprzezroczystymi, ostateczny kolor będzie zależał od rodzaju drewna, barwy i twardości oraz od liczby malowań. Najpierw należy wykonać próbę wymalowania na niewielkiej powierzchni.
 • Stosując produkty półtransparentne zawsze należy nakładać je zgodnie z rysunkiem słojów drewna w celu uzyskania równego wykończenia produktu.

Podczas malowania

 • Przed użyciem należy zapoznać się z zaleceniami na etykiecie. Produkt  zarówno przed użyciem, jak i w trakcie malowania należy dobrze wymieszać. Jeżeli używany jest produkt Tikkurila Miranol lub Tikkurila Empire, po jego wymieszaniu należy odczekać z rozpoczęciem aplikacji około godziny (produkty tiksotrpowe).

Uwaga! Każdy tiksotropowy produkt po wymieszaniu musi odczekać około godziny do momentu rozpoczęcia aplikacji; czas ten pozwoli farbie na powrócenie do odpowiedniej dla farb tiksotropowych konsystencji.  Należy pamiętać, iż w przypadku farb tiksotropowych rozcieńczanie pozbawia farbę cech charakterystycznych dla tej grupy produktów. W związku z tym, w ogóle nie zaleca się rozcieńczania produktów tiksotropowych.

 • Narzędzia należy umyć bezpośrednio po zakończeniu prac w danym dniu. Odpowiednie dbanie o narzędzia zapewnia ich długą żywotność.
 • Nakładane warstwy powinny być cienkie.  Lepiej jest nałożyć więcej cienkich warstw niż mniej grubych.

Po malowaniu

 • Należy zapewnić odpowiednią wentylację i wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.
 • Farba musi całkowicie wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru będzie skutkować możliwością łatwego uszkodzenia powierzchni. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do czterech tygodni. Po tym okresie powierzchnie mogą być czyszczone i normalnie użytkowane.
 • Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, puszkę należy dokładnie zamknąć i odwróć ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.
 • Płˆynnych pozostaˆło˜ści nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Z regułˆy w każdym mieś˜cie działˆa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiaˆłów przeznaczonych do utylizacji.

Related posts