Malowanie mebli ogrodowych

Malowanie mebli ogrodowych

Wybierz produkt

Przed malowaniem

 • Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny być prowadzone w zakresie temperatur od 5°C do 25°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 80%. Malowane powierzchnie nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze wskazówkami nt. przygotowania powierzchni oraz sposobu użycia produktu zawartymi na opakowaniu (w karcie technicznej).
 • W przypadku malowania powierzchni świeżych, wcześniej nie malowanych, należy upewnić się, że drewno jest odpowiednio wysuszone ( wilgotność względna drewna powinna być niższa niż 20%).
 • Przy stosowaniu barwionych produktów półtransparentych, ostateczny kolor będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby nałożonych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną niewielkiej powierzchni. Podczas malowania drewna bez względu na produkt, aplikację zawsze należy prowadzić wzdłuż słojów drewna.
 • Wybór narzędzia do aplikacji należy uzależnić od rodzaju produktu – dla produktów wodorozcieńczalnych zalecane są narzędzia z materiałów syntetycznych, a dla produktów rozpuszczalnikowych z  materiałów naturalnych (lub mieszanych).
 • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie  za pomocą np. papieru ściernego.
 • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod wględem:

– wizualnym – stopień połysku, produkt transparentny, półtransaprentny, kryjący;

– technologicznym – wodorzocieńczalny, rozpuszczalnikowy.

Wszystkie pomocne informacje znajdują się w opisach produktów.

Podczas malowania

 • Malowanie drewna powinno być wykonane przy użyciu odpowiednich narzędzi (zalecamy stosowanie pędzli i wałków firmy ANZA) lub metodą natryskową.
 • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.
 • Można zastosować dwa warianty malowania:

– dwa razy produkt barwiony – uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;

– produkt zabarwiony jako pierwsza warstwa, następnie jako warstwę nawierzchniową stosujemy  produkt bezbarwny – wydłużamy w ten sposób trwałość koloru.

Impregnaty, oleje, lakierobejce najlepiej nakładać pędzlem, cienkimi warstwami dobrze wcierając i rozprowadzając produkt.  W celu lepszego uwidocznienia słoi drewna można po chwili (10 – 20 min.) od naniesienia produktu usunąć jego nadmiar przy pomocy szmatki, czyściwa lub suchego pędzla.

 • Przy malowaniu powierzchni drewnianych istotne jest bardzo dokładne zabezpieczenie krawędzi np. desek, co zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do wnętrza.
 •  Deski malujemy zawsze pojedynczo wzdłuż słojów drewna.
 •  Produkty należy nakładać na całej powierzchni wzdłuż włókien, element po elemencie, zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.
 • Zaleca się nakładanie dwóch warstw produktu nawierzchniowego.

Po malowaniu

 • W zależności od użytego produktu i grubości nałożonej powłoki, schnięcie oraz uzyskanie przez powłokę pełnej odporności może trwać do 4 tygodni.
 • Przechowywanie farby w nieszczelnym opakowaniu  prowadzi w krótkim czasie do jej zniszczenia.
 • W zależności od rodzaju produktu – wodorozcieńczalny lub rozpuszczalnikowy – narzędzia należy umyć za pomocą wody lub, dedykowanego do produktów rozpuszczalnikowych, rozcieńczalnika.
 • Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.  Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadajacym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy przekazać do recyklingu.  Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można uzyskać w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.  Z reguły w każdym mieście działa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiałów przeznaczonych do utylizacji.

Related posts