Malowanie i zabezpieczanie elewacji drewnianych

Malowanie i zabezpieczanie elewacji drewnianych

Wybór produktu

Przed malowaniem

 • Aplikację produktów do zabezpieczenia drewna należy przeprowadzać  w zakresie temperatur od 5°C do 25°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 80%.    W tym przypadku temperatura musi wynosić powyżej +10°C. Względna wilgotność nie może przekraczać 80%.
 • Malowane powierzchnie nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze wskazówkami nt. przygotowania powierzchni oraz sposobu użycia produktu zawartymi na opakowaniu (w karcie technicznej).
 • W przypadku malowania powierzchni świeżych, wcześniej niemalowanych, należy upewnić się, czy drewno jest odpowiednio wysuszone (wilgotność względna drewna powinna być niższa niż 20%).
 • Przy stosowaniu barwionych produktów półtransparentych, ostateczny kolor będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby nałożonych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną niewielkiej powierzchni. Podczas malowania drewna bez względu na produkt, aplikację zawsze należy prowadzić wzdłuż słojów drewna.
 • Wybór narzędzia do aplikacji należy uzależnić od rodzaju produktu – dla produktów wodorozcieńczalnych zalecane są narzędzia z materiałów syntetycznych, a dla produktów rozpuszczalnikowych z  materiałów naturalnych (lub mieszanych).
 • Przed rozpoczęciem malowania produkt należy dobrze wymieszać, po czym odczekać 15 minut w celu pozbycia się pęcherzyków powietrza z farby.
 • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym).
 • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod względem:

– wizualnym – stopień połysku, produkt transparentny, półtransparentny, kryjący;

– technologicznym – wodorozcieńczalny, rozpuszczalnikowy.

Wszystkie pomocne informacje znajdują się w opisach produktów.

Podczas malowania

 • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.
 • Można zastosować dwa warianty malowania:

– dwa razy produkt barwiony – uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;

– produkt zabarwiony jako pierwsza warstwa, następnie jako warstwę nawierzchniową stosujemy produkt bezbarwny – wydłużamy w ten sposób trwałość koloru.

 • Malować pędzlem (zalecamy narzędzia marki Anza), metodą natryskową wzdłuż włókien element po elemencie, zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.
 • Impregnaty, oleje, lakierobejce najlepiej nakładać pędzlem, cienkimi warstwami dobrze wcierając i rozprowadzając produkt.  W celu lepszego uwidocznienia słoi drewna można po chwili (10 – 20 min.) od naniesienia produktu usunąć jego nadmiar przy pomocy szmatki, czyściwa lub suchego pędzla.
 • Przy malowaniu powierzchni drewnianych istotne jest bardzo dokładne zabezpieczenie krawędzi np. desek, co zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do drewna.
 • Deski malujemy zawsze pojedynczo wzdłuż słojów drewna.

Po malowaniu

 • W zależności od użytego produktu i grubości nałożonej powłoki, schnięcie oraz uzyskanie przez powłokę pełnej odporności może trwać do 4 tygodni.
 • Przechowywanie farby w nieszczelnym opakowaniu  prowadzi w krótkim czasie do jej zniszczenia.
 • W zależności od rodzaju produktu – wodorozcieńczalny lub rozpuszczalnikowy – narzędzia należy umyć za pomocą wody lub, dedykowanego do produktów rozpuszczalnikowych, rozcieńczalnika.
 • Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.  Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy przekazać do recyklingu.  Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można uzyskać w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.  Z reguły w każdym mieście działa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiałów przeznaczonych do utylizacji.

Related posts