Malowanie elewacji murowanych

Malowanie elewacji murowanych

Wybierz produkt

Przed malowaniem

 • Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić panujące warunki atmosferyczne, upewnić się, czy w danym dniu nie są spodziewane opady atmosferyczne, mogące spowodować m. in. powstanie zacieków, ani silny wiatr gdyż może on nanieść zanieczyszczenia na świeżą powłokę farby.  Silne nasłonecznienie w czasie malowania też nie jest wskazane, gdyż farba będzie szybciej wysychała, co utrudni łączenie malowanych kolejno fragmentów i w konsekwencji może prowadzić do powstawania widocznych smug.
 • Powierzchnia elewacji przeznaczonej do malowania musi być sucha, świeże podłoża powinny być wysezonowane, a wilgotność malowanej powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości.
 • Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C.   Idealne warunki do malowania to: temperatura 15°C – 20°C, wilgotność względna ok 50%.
 • Przed użyciem należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych produktu i na etykiecie.
 • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni.  Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
 • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem.  Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć używając czystej wody.  Jest to szczególnie ważne w przypadku farb silikatowych, których usunięcie z zachlapanych miejsc jest wyjątkowo trudne, bowiem nieusunięta farba wchodzi w trwałe reakcje np. ze szkłem.
 • Malowanie elewacji należy zaplanować w taki sposób, aby uniknąć ekspozycji malowanej powierzchni na silne oddziaływanie promieni słonecznych.  Dlatego warto ustalić, które ściany o w jakiej porze dnia podlegają najsilniejszemu nasłonecznieniu.  Można też zastosować siatki ochronne na rusztowaniach.
 • Prace  malarskie wykonywane w danym dniu należy zakończyć odpowiednio wcześnie, tak by uniknąć osiadania rosy na świeżo pomalowanej powłoce.
 • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami np. krawędzie ściany, gzymsy, pilastry.
 • Wybór farby powinien być dostosowany do podłoża jakie chcemy pomalować.  Wszystkie pomocne informacje na temat produktów do elewacji można znaleźć tutaj.
 • PAMIĘTAJ: po wyborze produktu zwróć uwagę na rekomendowany przez producenta podkład.  Stosowanie kompatybilnych produktów ma duży wpływ na trwałość wykonanego malowania.

Podczas malowania

 • Dokładnie wymieszaj produkt zarówno przed użyciem, jak i w trakcie malowania. W przypadku gdy posiadana farba pochodzi z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich ze sobą – pozwoli to na wyeliminowanie możliwości powstania różnic kolorystycznych.
 • Nie nakładać farby na powierzchnie silnie nasłonecznione.  Nie malować w czasie opadów atmosferycznych.
 • Malowanie elewacji powinno być wykonywane przy użyciu odpowiednich narzędzi (zalecamy stosowanie pędzli i wałków marki Anza).  Elewacje można również malować agregatami malarskimi.
 • Malowaną powierzchnię należy chronić przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, których występowanie może spowodować różnice w odcieniu farby naniesionej na podłoże.
 • Rozprowadzać równomiernie farbę, a następnie „wyprowadzać ją” w jednym kierunku, aby nie było widać śladów od użytego narzędzia malarskiego.
 • Duże powierzchnie należy malować zespołowo wykorzystując zasady pracy równomiernej.  Pozwoli to na uniknięcie widocznych łączeń poszczególnych fragmentów.
 • Wałek czy pędzel należy bezwzględnie umyć po zakończonym dniu pracy. Do mycia narzędzi używa się specjalnych produktów ułatwiających pozbycie się resztek farby.

Po malowaniu

 • Należy pamiętać, iż na czas schnięcia wpływają temperatura i wilgotność powietrza.  Duże wahania temperatury i wilgotność mogą wpływać na połysk i ostateczny kolor farby.
 • Pomalowaną elewację należy chronić przed opadami atmosferycznymi odpowednio planując pracę uwględniając prognozy pogody i/lub stosując siatki zabezpieczające.
 • Narzędzia należy bezwzględnie umyć po zakończonym dniu pracy.
 • Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, trzeba dokładnie zamknąć puszkę i odwróć ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.  Przechowywanie farby w nieszczelnym opakowaniu, w krótkim czasie prowadzi do zniszczenia produktu.
 • Płynnych pozostałości nie wlewać do kanalizacji.  Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posuadającym stosowne zezwolenie w celu utyliacji.  Puste opakowania należy przekazać do recyklingu.  Informacje o firmach zajmujacych się utylizacją opakowań w danym regionie mozna znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.  Z reguły w każdym mieście działa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiałów przeznaczonych do utylizacji.

Related posts