Malowanie drzwi i okien

Malowanie drzwi i okien

Wybór produktu

 • Warto pamiętać o tym, że szpachlówki do drewna inaczej chłoną barwione lakiery niż pozostała część drewnianej powierzchni.  Może to spowodować, że kolor końcowy nie będzie jednolity.

Przed malowaniem

 • Zazwyczaj temperatura powietrza, powierzchni i farby lub lakieru nie może być niższa niż +5°C. Wyjątek stanowi produkt Tikkurila Everal Aqua Semi Matt[40].  W tym przypadku temperatura musi wynosić powyżej +10°C.  Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
 • Przed użyciem produktu należy zapoznać się z zaleceniami w karcie technicznej lub na etykiecie.
 • Kolor farby gruntującej powinien być taki sam lub najbardziej zbliżony do koloru warstwy nawierzchniowej.
 • Przed przystąpieniem do malowania, powinno się zdemontować lub zabezpieczyć (np. taśmą malarską) elementy wyposażenia stolarki, takie jak np. klamki, okucia, itd.  Jeśli stolarka będzie malowana bez ich zdejmowania, skrzydła należy unieruchomić wkładając pod nie klin.
 • Ważne jest odpowiednie zaplanowanie malowania np. ramę okienną maluje się zaczynając od górnych partii.
 • W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw. Zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni.
 • Nakładając produkty półtransparentne należy prowadź pędzel wzdłuż rysunku słojów tak, by uzyskać jednolity efekt końcowy.
 • Przed użyciem produkt trzeba dokładnie wymieszać, po czym odczekać 15 minut w celu pozbycia się pęcherzyków powietrza z farby.
 • W przypadku produktów tiksotropowych minimalny czas od mieszania do rozpoczęcia malowania należy przedłużyć do 1 godziny.

Podczas malowania

 • Należy dokładnie wymieszać produkt zarówno przed użyciem, jak i w trakcie malowania, pod warunkiem, że nie jest to produkt tiksotropowy. Taki produkt należy wymieszać dokładanie, a następnie odczekać około godziny przed przystąpieniem do malowania.
 • Wałek czy pędzel należy bezwzględnie umyć po zakończonym dniu pracy.
 • Nakładane warstwy powinny być cienkie. Lepiej jest nałożyć więcej cienkich warstw niż mniej grubych.

Po malowaniu

 • Niezwłocznie po zakończeniu malowania trzeba usunąć taśmę maskującą.
 • Pomieszczenie należy poddać intensywnej wentylacji.
 • Farbie musi całkowicie wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru nie wystarczy. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do czterech tygodni.
 • Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, należy dokładnie zamknąć puszkę i odwróć ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.
 • Płˆynnych pozostaˆło˜ści nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Z regułˆy w każdym mieś˜cie działˆa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiaˆłów przeznaczonych do utylizacji.

Related posts