Jak należy przygotować do malowanie drewniane powierzchnie?

Jak należy przygotować do malowanie drewniane powierzchnie?

Drewno powinno być odpowiednio wysezonowane. Bez takiego przygotowania drewno może podczas eksploatacji pękać i odkształcać się. Ważne jest, aby przed przystąpieniem do pracy oczyścić powierzchnię z kurzu, tłustych plam oraz wycieków żywicznych. Najlepiej użyć w tym celu szmatki nasączonej  rozpuszczalnikiem ogólnego stosowania.

Następne kroki, które należy podjąć w celu przygotowania powierzchni drewnianej do malowania zależą od tego czy chcemy:

•  malować powierzchnie nowe na zewnątrz •  malować powierzchnie nowe we wnętrzach •  poddać renowacji powierzchnie drewniane na zewnątrz •  poddać renowacji powierzchnie drewniane wewnątrz

Related posts