+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temalac SC 50

Półpołyskowa, jednowarstwowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe.

Dzięki pigmentacji antykorozyjnej może być stosowana jako system jednopowłokowy. Stosowana jako system jednowarstwowy wymaga czyszczenia strumieniowego.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Półpołyskowa, farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.
OPIS Półpołyskowa, jednowarstwowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe.

Dzięki pigmentacji antykorozyjnej może być stosowana jako system jednopowłokowy. Stosowana jako system jednowarstwowy wymaga czyszczenia strumieniowego.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania konstrukcji stalowych, platform i różnego rodzaju maszyn i urządzeń.
DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

80 µm

135 µm

7,4 m2/l

100 µm

170 µm

5,9 m2/l

Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.
Czasy schnięcia
DFT 80 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

1 h

30 min

20 min

Suchość dotykowa

8 h

5 h

3 h

Kolejne malowanie

48 h

24 h

16 h

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 61 ± 2 % obj. (ISO 3233) 76 ± 2 % wag.
Gęstość 1.5 kg / l w zależności od koloru
Kod produktu seria 571