+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temalac MP 30

Produkt o wysokiej zawartości części stałych do wymalowań renowacyjnych na powierzchnie stalowe, ocynkowane i aluminiowe.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Schnąca oksydacyjnie, jednoskładnikowa farba do wymalowań renowacyjnych, pigmentowana antykorozyjnie.
OPIS Produkt o wysokiej zawartości części stałych do wymalowań renowacyjnych na powierzchnie stalowe, ocynkowane i aluminiowe.
Przykłady zastosowania Zalecana do wymalowań w terenie i napraw powierzchni pokrytych systemami alkidowymi.
DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA, SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

60 µm

100 µm

10.0 m2/l

80 µm

130 µm

7.5 m2/l

Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1050 i 1018
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
Czasy schnięcia
DFT 60 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

3 h

2 h

1 h

Suchość dotykowa

6 h

3 h

2 h

Ponowne malowanie

48 h

24 h

24 h

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Gęstość 1,5 kg / l
Kod produktu seria 616