+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temalac ML 90

Wysokopołyskowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe.  Może być nakładana techniką „mokro-na-mokro”.  Nadaje się do stosowania w terenie.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Wysokopołyskowa, alkidowa farba nawierzchniowa.
OPIS Wysokopołyskowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe.  Może być nakładana techniką „mokro-na-mokro”.  Nadaje się do stosowania w terenie.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania niewielkich zbiorników, maszyn rolniczych, taboru transportowego, różnego rodzaju maszyn i urządzeń.
DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo dobra trwałość koloru i połysku w warunkach atmosferycznych.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA orz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

40 µm

90 µm

11.2 m2/l

60 µm

135 µm

7.5 m2/l

Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006 i Benzyna lakowa 1050
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Czasy schnięcia
DFT 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

2 h

1 h

½ h

Suchość dotykowa

8 h

5 h

3 h

Ponowne malowanie

36 h

24 h

16 h

Malowanie "mokro-na-mokro"

½ - 1 h

Suchość dotykowa 1 h / 60 ºC, ½ h / 80 ºC

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 45 ± 2 % obj. (ISO 3233) 57 ± 2 % wag.
Gęstość 0.9 - 1.1 kg / l w zależności od koloru.
Kod produktu seria 513