+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temalac FD 20

Zalecana jako system jednopowłokowy na powierzchnie stalowe.  Bardzo dobre własności aplikacyjne.

Idealna do stosowania w zakładach i lakierniach o szybkim cyklu produkcyjnym.  Może być także stosowana jako podkład w systemach alkidowych.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Szybkoschnąca, półmatowa, jednopowłokowa farba alkidowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne.
OPIS Zalecana jako system jednopowłokowy na powierzchnie stalowe.  Bardzo dobre własności aplikacyjne.

Idealna do stosowania w zakładach i lakierniach o szybkim cyklu produkcyjnym.  Może być także stosowana jako podkład w systemach alkidowych.

Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.
DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

40 µm

80 µm

12.5 m2/l

80 µm

160 µm

6.3 m2/l

Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny.
Czasy schnięcia
DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

40 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa

5 h

1 - 2 h

½ - 1 h

Ponowne malowanie

1½ h

30 min

20 min

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2 % obj. (ISO 3233) 64 ± 2 % wag.
Gęstość 1.1 - 1.3 kg / l w zależności od koloru
Kod produktu 184-series