+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temalac AB 70

Połyskowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe do wewnątrz i na zewnątrz.

Bardzo dobra trwałość koloru i połysku także w atmosferze przemysłowej. Może być nakładana pędzlem. Może także być stosowana do malowania drewna.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Połyskowa, alkidowa farba nawierzchniowa.
OPIS Połyskowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe do wewnątrz i na zewnątrz.

Bardzo dobra trwałość koloru i połysku także w atmosferze przemysłowej.  Może być nakładana pędzlem.  Może także być stosowana do malowania drewna.

Przykłady zastosowania Zalecana zwłaszcza do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, konstrukcji stalowych i innych powierzchni stalowych.
DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS,karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

40 µm

80 µm

13.0 m2/l

60 µm

115 µm

8.7 m2/l

Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Benzyna lakowa 1050 i 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Czasy schnięcia
DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

6 h

3 h

2 h

Suchość dotykowa

10 h

6 h

4 h

Ponowne malowanie

48 h

24 h

16 h

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 52 ± 2 % obj. (ISO 3233) 67 ± 2 % wag.
Gęstość 1.1 - 1.2 kg / l w zależności od koloru.
Kod produktu seria 610