+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temalac AB 50

Półpołyskowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe do wewnątrz i na zewnątrz.

Może być nakładana pędzlem. Może także być stosowana do malowania drewna.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Półpołyskowa, alkidowa farba nawierzchniowa.
OPIS Półpołyskowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe do wewnątrz i na zewnątrz.

Może być nakładana pędzlem.  Może także być stosowana do malowania drewna.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania konstrukcji stalowych w obiektach przemysłowych i usługowych oraz użyteczności publicznej w tym także branży żywnościowej.
DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, TVT. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność
                         Zalecana grubość warstwy Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

40 µm

80 µm

13,0 m2/l

60 µm

115 µm

8,7 m2/l

Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Benzyna lakowa 1050 i 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Czasy schnięcia
DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

6 godz

3 godz

2 godz

Suchość dotykowa

10 godz

6 godz

4 godz

Ponowne malowanie

48 godz

24 godz

16 godz

  Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 52 ± 2 % obj. (ISO 3233) 67 ± 2 % wag.
Gęstość 1,1 - 1,3 kg/l
Kod produktu seria B13