+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temadur SC 20

Polecana jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.  Zalecana również jako podkład w systemach poliuretanowych i nawierzchnia w systemach epoksydowo-poliuretanowych narażonych na działanie warunków atmosferycznych oraz agresję chemiczną.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Dwuskładnikowa, półmatowa pigmentowana antykorozyjnie farba poliuretanowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Polecana jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.  Zalecana również jako podkład w systemach poliuretanowych i nawierzchnia w systemach epoksydowo-poliuretanowych narażonych na działanie warunków atmosferycznych oraz agresję chemiczną.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.
DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, niekredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Półmat
Wydajność
Zalecana grubość warstwy/ system jednowarstwowy

Wydajność teoretyczna

sucha

mokra

80 µm

125 µm

8.1 m2/l

120 µm

185 µm

5.4 m2/l

Zalecana grubość warstwy/ jako nawierzchnia

Wydajność teoretyczna

sucha

mokra

40 µm

60 µm

16.2 m2/l

60 µm

95 µm

10.8 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048, 1061 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 5 części objętościowo 533 seria Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7640
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia
DFT 60 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

2 h

1½ h

50 min

30 min

Suchość dotykowa

10 h

8 h

6 h

2 h

Kolejne malowanie

Brak ograniczeń czasowych

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 65 ± 2% obj. (ISO 3233) 78 ± 2% wag.
Gęstość 1,4 ± 0,1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 533