+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temadur Primer

Zalecany jako podkład w systemach poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Dwuskładnikowy, matowy podkład poliuretanowy, pigmentowany antykorozyjnie, utwardzany izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Zalecany jako podkład w systemach poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń.
DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.
Kolory Szary TVT 4004
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

40 µm

80 µm

12.5 m2/l

100 µm

200 µm

5.0 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048 i 1061
Stosunek mieszania Żywica 7 części objętościowo 007 1590-91 Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7590
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia
DFT 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

30 min

30 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa

6 h

5 h

3 h

1½ h

Kolejne malowanie, min.

4 h

2 h

30 min

20 min

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2 % obj. (ISO 3233) 67 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 007 1590-91