+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temadur HB 80

Zalecana jako nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną, np. zewnętrzne powierzchnie zbiorników, konstrukcje stalowe.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Dwuskładnikowa, połyskowa pigmentowana antykorozyjnie poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Zalecana jako nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną, np. zewnętrzne powierzchnie zbiorników, konstrukcje stalowe.
Przykłady zastosowania Zalecana szczególnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.
DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, niekredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, TVT. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMUIM.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność
Zalecana grubość warstwy/ system jednowarstwowy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

80 µm

140 µm

7.1 m2/l

100 µm

175 µm

5.7 m2/l

Zalecana grubość warstwy/ jako nawierzchnia

Wydajność teoretyczna

sucha

mokra

                suchej                 mokrej

40 µm

70 µm

14.2 m2/l

60 µm

105 µm

9.5 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048, 1061 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 9 cz. obj. seria 512 Utwardzacz 1 cz. obj. 008 7640
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia
DFT 60 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

45 min

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa

12 h

8 h

4 h

2½ h

Kolejne malowanie

bez ograniczeń czasowych

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 57 ± 2 % obj. (ISO 3233) 70 ± 2 % wag.
Gęstość 1,3 ± 0,1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 512