+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temadur 10

Zalecana jako podkład w systemach poliuretanowych lub jako matowa farba nawierzchniowa w systemach epoksydowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Dwuskładnikowa, matowa farba poliuretanowa, pigmentowana antykorozyjnie, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Zalecana jako podkład w systemach poliuretanowych lub jako matowa farba nawierzchniowa w systemach epoksydowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz innych konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń.
DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA and SYMPHONY. Barwienie w systemie Temaspeed Premium.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

40 µm

 80 µm

12.5 m2/l

100 µm

200 µm

5.0 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni. powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048 i 1061
Stosunek mieszania Żywica 7 części objętościowo 34V-seria Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7590
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia
DFT 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

30 min.

30 min.

15 min.

10 min.

Suchość dotykowa, po

6 godz.

5 godz.

3 godz.

1 1/2 godz.

Ponownie malowanie, po      4 godz.      2 godz.      30 min.      20 min.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2 % obj. (ISO 3233) 67 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 34V seria