+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temacoat SPA Primer

Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i ocynkowanych. Używana jako grunt lub międzywarstwa w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na ścieranie, trudne warunki atmosferyczne i agresję chemiczną. Pigmentowany fosforanem cynku.

Kategorie: , Brand:
  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana antykorozyjnie fosforanem cynku.
OPIS Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i  ocynkowanych.  Używana jako grunt lub międzywarstwa w systemach epoksydowych i poliuretanowych  narażonych na ścieranie, trudne warunki atmosferyczne i agresję chemiczną. Pigmentowany fosforanem cynku.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.
DANE TECHNICZNE
Kolory Czerwony tlenkowy (TVT 4000) i szary (TVT 4001 i TVT 4002)
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

80 µm

120 µm

8.4 m2/l

150 µm

225 µm

4.4 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 7240, 7241,7242 Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5607
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, elektrostatyczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 5 – 20 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,017”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć 20 – 30 % do lepkości 20 - 30 s DIN 4. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godz.
Czasy schnięcia
DFT 100 µm

0 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

16 h

4 h

2 h

1 h

Suchość dotykowa

24 h

10 h

4 h

2 h

Kolejne malowanie, min.

24 h

3 h

1 h

½ h

Kolejne malowanie powierzchni przeznaczonych do zanurzenia, min.

4 d

28 h

12 h

6 h

Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi, min.

1 d

5 h

2 h

1 h

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 67 ± 2 % obj.(ISO 3233) 80 ± 2 % wag.
Gęstość 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7240, 7241