+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temacoat SPA MIO Primer

Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i ocynkowanych.

Farba stosowana jako grunt lub międzywarstwa na powierzchnie

narażone na ścieranie, trudne warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.

Pigmentowany aluminium.

Kategorie: , Brand:
  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Dwuskładnikowy podkład epoksydowy na bazie żywicy modyfikowanej, pigmentowany antykorozyjnie błyszczem żelazowym MIO i aluminium.
OPIS Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i  ocynkowanych.

Farba stosowana jako grunt lub międzywarstwa  na powierzchnie

narażone na ścieranie, trudne warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.

Pigmentowany aluminium.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.
DANE TECHNICZNE
Kolory Szary
Stopień połysku Półmat
Wydajność
                     Zalecana grubość warstwy     Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

80 µm

120 µm

8,4 m2/l

150 µm

215 µm

4,5 m2/l

  Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 7245 Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5607
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 10% .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy  0,015 - 0,021”,cis.w dyszy 120-180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin.
Czasy schnięcia
DFT 100 µm  0oC + 10 ºC + 23 ºC + 35 ºC
Suchość pyłowa  16godz.

4 godz

2 godz

1 godz

Suchość dotykowa  24 godz.

10 godz

4 godz

2 godz

Kolejne malowanie, min.  24.godz.

3 godz

1 godz

½ godz

Kolejne malowanie, min. pow. do zanurz.  4dni

28 godz

12 godz

6 godz

Kolejne malowanie, min. farby poliuretan.  1dzien

5 godz

2 godz

1 godz

  Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 68 ± 2 % obj. (ISO 3233) 81 ± 2 % wag.
Gęstość 1,4 kg/l (po zmieszaniu).
Kod produktu 008 7245