+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Temablast EV 110

Stosowany jako podkład ochronny na stalowych powierzchniach oczyszczonych strumieniowo w okresie składowania, w procesach produkcji i montażu. Nie wywiera ujemnych wpływów w czasie spawania, cięcia, wypalania i innych operacji obróbki.

Kategorie: , Brand:
  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Dwuskładnikowy, pigmentowany tlenkami grunt podkład epoksydowy.
OPIS Stosowany jako podkład ochronny na stalowych powierzchniach oczyszczonych strumieniowo w okresie składowania, w procesach produkcji i montażu. Nie wywiera ujemnych wpływów w czasie spawania, cięcia, wypalania i innych operacji obróbki.
Przykłady zastosowania Stal oczyszczona strumieniowo.
DANE TECHNICZNE
Właściwości Produkt spełnia normy Det Norske Veritas dotyczące stosowania na statkach oraz standardy spawalnicze. Produkt jest zatwierdzony do aplikacji na oczyszczonych strumieniowo stalowych płytach i sekcjach. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego wg Dyrektywy 1999/13/EC.
Kolory Czerwony.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

20 µm

75 µm

13,5 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 2 części objętościowo 008 7920 Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7929
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 24 godziny.
Czasy schnięcia
DFT 20 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość dotykowa, po

6 min

3 - 5 min

1 min

Kolejne malowanie, po

36 godz.

24 godz.

12 godz.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 27 ± 2 % obj. (ISO 3233) 48 ± 2 % wag.
Gęstość 1.2 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7920