+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Fontecryl SC 50

Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca, modyfikowana farba akrylowa z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

Odpowiednia do stosowania w lakierniach i do malowania wyrobów w przemyśle metalowym. Zalecana szczególnie jako system jednopowłokowy do wymalowań konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Przykłady zastosowania
Typowe zastosowania: malowanie konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń oraz innego sprzętu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Skrócony czas schnięcia przy zastosowaniu podwyższonych temperatur.
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

40 µm

100 µm

10 m2/l

80 µm

200 µm

5 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. (ISO 12944-4). Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno. Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4). Podkład Fontecryl 10, Fontecryl AP. Warstwa nawierzchniowa Fontecryl SC 50.