+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Fontecryl 50

Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, półpołyskowa, akrylowa farba nawierzchniowa.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

Odpowiednia do stosowania w lakierniach i do malowania wyrobów w przemyśle metalowym. Dobra trwałość koloru i połysku w warunkach atmosferycznych. Nie zalecana do malowania powierzchni zatopionych lub pracujących stale w wysokiej wilgotności.

Przykłady zastosowania
Zalecana jako farba nawierzchniowa do malowania konstrukcji stalowych, różnych maszyn i urządzeń pracujących w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

40 µm

95 µm

10,7 m2/l

60 µm

140 µm

7,2 m2/l

Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk, pędzel lub zanurzenie.
Czasy schnięcia
DFT 50 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 60 ºC

Pyłosuchość, po

20 min

15 min

5 min

Suchość dotykowa, po

6 h

1 h

15 min

Ponowne malowanie, po

24 h

3 h

2 h

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 43 ± 2 % obj. (ISO 3233) 50 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 ± 0,1 kg/l .
Kod produktu seria 212

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +15 °C w czasie malowania i schnięcia. Wilgotność względna w granicach 20 - 70%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca FONTECRYL 10, FONTECRYL AP, FONTECRYL 25, TEMAPRIME AB, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF oraz TEMAPRIME ML.
Powłoka nawierzchniowa FONTECRYL 50.
Malowanie Natrysk, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 10 %. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Woda lub FONTECLEAN 1921. Narzędzia myć natychmiast po aplikacji, nie dopuszczać do zaschnięcia farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 75 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10 % obj.) 65 g/litr