+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Caparol CarboNit

2-składnikowa (2K), wzmocniona włóknem węglowym masa szpachlowa do wykonywania wysoce odpornych na uderzenia warstw zbrojonych. Odporność na uderzenia > 50 dżuli.

Kategoria: Brand:
  • Opis

Opis

Zastosowanie

Ekstremalnie odporna na uderzenia i działanie wody 2-składnikowa (2K) masa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną w systemach Capatect Carbon w wersji na styropianie i wełnie mineralnej. Szczególnie zalecana do strefy cokołu. Dzięki bardzo dużej ilości włókien węglowych oraz nano- krystalicznym składnikom uzyskano niespotykaną wcześniej, ponadnormatywną odporność na obciążenia mechaniczne i uderzenia. CarboNit jest także odporna na wodę rozbryzgową w strefie cokołowej. Umożliwia to zastosowanie w strefie cokołu standardowych płyt EPS w miejsce dotychczas używanych specjalnych, odpornych na wodę płyt np. XPS.

Spoiwo

Dyspersja żywic sztucznych z dodatkiem nano- cząsteczek glinianu i krzemianu wapniowego oraz tlenków magnezu.

Wielkość opakowań

25 kg:
Składnik ciekły, wiadro: 22 kg.
Składnik suchy (CarboNit Powder), worek: 3 kg.
Worek znajduje się w osobnym pojemniku w wiadrze

Barwa

Składnik ciekły: jasny beż
Składnik suchy (CarboNit Powder): biały.

Składowanie

W miejscu chłodnym, chronić przed mrozem. W fabrycznie zamkniętym opakowaniu składować do 6 miesięcy.

Przewodność cieplna

0,70 (W/mK)

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

120

Odporność na uderzenia

> 50 J przy 8 mm grubości warstwy

Produkt nr.

9815

Wskazówka

Uwaga: Capatect CarboNit może być użyta wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta, wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i według poniższych wytycznych wykonawstwa.