+(48) 32 270 56 71
+(48) 32 270 56 72
+(48) 32 270 56 72
biuro@galeriafarb.pl

Akvi Color AT

Bejca zawiera barwnik odporny na działanie światła.  Bejca szczególnie zalecana jako warstwa pod lakiery utwardzane promieniowaniem UV.

  • Opis
  • Dane techniczne

Opis

RODZAJ Bejca wodorozcieńczalna.
OPIS Bejca zawiera barwnik odporny na działanie światła.  Bejca szczególnie zalecana jako warstwa pod lakiery utwardzane promieniowaniem UV.
Przykłady zastosowania Zalecana do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

 

DANE TECHNICZNE
Właściwości Akvi Color AT-R (seria 377) jest odpowiednia do powlekania na walcach, a Akvi Color AT-S (seria 378) do nakładania natryskowego.
Klasyfikacja emisji Bejca nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność 0.5 - 2.0 m2/l (100 μm) w zależności od koloru. Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie
Metody nakładania Lepkość DIN4
Natrysk pneumatyczny lepkość handlowa
Powlekanie na walcach lepkość handlowa
Powlekanie przez zanurzenie lepkość handlowa
Czasy schnięcia
 (100 - 120 g/m2)

20 ºC

50 ºC

70 ºC

IRM

Nakładanie następnych warstw, po

30 min

15 min

10 min

5 min

Zawartość części stałych 2 - 20% obj., 3 - 25% wag., w zależności od koloru.
Gęstość 0.99 - 1.1 kg/litr w zależności od koloru
Przechowywanie 6 miesięcy (23 ºC)
Kod produktu serie 377 i 378